Verdien ik wel genoeg: Wegvallen ploegentoeslag bij promotie compenseren?

Iedere week beantwoordt de Volkskrant een beloningsvraag van een lezer in de rubriek Verdien ik wel genoeg. Deze week de 36-jarige Winston, logistiek medewerker in ploegendienst. Hij krijgt een nieuwe functie aangeboden met meer verantwoordelijkheden, maar zijn salaris zal -door verval van ploegentoeslag- lager uitkomen. Moet hij ervoor gaan of heeft hij recht op een gelijk of hoger salaris?

Redactie
© THINKSTOCK Beeld
© THINKSTOCK

Salaris: 2.970 euro bruto per maand

Dilemma:
Winston (36) werkt als logistiek medewerker in de autobranche. Voor deze functie werkt hij in ploegendiensten en daarvoor krijgt hij 21 procent toeslag op z'n salaris. Hij is verantwoordelijk voor de voorraadbeheer, het ondersteunen van logistieke transacties en de doorstroom van onderdelen naar andere afdelingen binnen het bedrijf. Zijn baas is tevreden met Winston en hij krijgt naast de 21 procent onregelmatigheidstoeslag 130 euro per maand reiskosten. Hij werkt nu 4,5 jaar voor zijn huidige werkgever, waarvan anderhalf jaar in deze functie. Winston heeft een nieuwe functie aangeboden gekregen, maar twijfelt. In deze meer coordinerende rol binnen de organisatie hoeft Winston geen ploegendiensten meer te draaien. Zijn salaris gaat met één schaal omhoog, maar door het wegvallen van de 21 procent onregelmatigheidstoeslag komt hij lager uit. Zijn chef spant zich in om hem hetzelfde salaris te laten behouden, maar Personeelszaken 'doet moeilijk', omdat dat dat een salarisverhoging van 500 euro zou betekenen. Winston wil van het panel weten of hij in zijn recht staat om meer loon te vragen. 'Ik krijg een zwaardere functie, sta hoger ingeschaald, maar ga er toch niet op vooruit. Heb ik daar geen recht op?'

Onderbouwen
Omdat je nu geen ploegentoeslag ontvangt, wil je dat dit inkomstenverlies voor 100 procent gecompenseerd wordt door een hoger basissalaris. Het is je allemaal gegund, maar de praktijk is echter weerbarstiger. Vaak is een ploegentoeslag een compensatie voor de impact op:
• het menselijk lichaam. Het is bewezen dat continu roosters fysiek zwaarder zijn
• het sociale leven. Op verjaardagen, kinderfeestjes en op voetbalavonden schittert een medewerker uit de ploegdienst door afwezigheid.

Als een medewerker van uit de nacht naar de dag gaat, is dat voor menig organisatie reden om de toeslag in te trekken. De medewerker werkt immers overdag en heeft geen last meer van bovengenoemde effecten. Ook willen zij op de werkvloer geen scheve gezichten doordat er medewerkers na hun 'move' (veel) meer verdienen dan medewerkers die al jarenlang overdag werken. Echter, er zijn ook organisaties die 'met een schaartje knippen' en regelingen treffen om medewerker er maar financieel niet op achter uit te laten gaan.

Mijn advies is met argumenten te onderbouwen dat jouw nieuwe functie ten opzichte van de oude meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden kent en dat deze functieverzwaring een salarisstijging van 500 euro rechtvaardigt. Als dat niet lukt, is het aan jou om te bepalen of je het inkomstenverlies kan trekken. Als je dat kunt en wilt, dan wel 'als compensatie' met je leidinggevende afspraken maken over een ontwikkeltraject richting een QA of QHSE manager. Het volgen van een bijvoorbeeld een Lean of Six Sigma opleiding is dan een perspectiefvol alternatief voor de gederfde inkomsten.

Jacco van den Berg, directeur Van den Berg Training & Advies

Zie het los van elkaar
In feite hoort je nieuwe functie, evenals het daarbij behorende salaris, los gezien te worden van wat je nu verdient. Het is echter wel gebruikelijk dat geprobeerd wordt om in zoverre aan te sluiten bij het huidige loon dat je minimaal hetzelfde blijft verdienen. Anders is een overstap niet motiverend. En vaak biedt een hogere schaal wel meer perspectief (hogere uitloop/ hoger loon op einde van de schaal), zodat het feitelijk toch een promotie is.

Maar in jouw geval speelt de ploegentoeslag in je huidige functie een grote rol. Door de 21 procent ploegentoeslag valt je maandinkomen in de huidige functie flink hoger uit. En dan brengt de promotie naar een functie zonder ploegentoeslag in een hogere schaal wellicht geen directe financiële verbetering. Die toeslag is bedoeld als compensatie voor het ongemak (inconveniënt) van ploegendienst en onregelmatig werken. Dat zijn bezwarende elementen in je werk, dus dat mag financieel gecompenseerd worden. Het staat echter los van de zwaarte van de functie.

Als je in je nieuwe functie, zonder die bezwarende ploegendiensten, netto evenveel moet overhouden betekent dat een forse verhoging van het brutoloon. Daarmee valt het loon wellicht hoger uit dan het loon dat -op grond van de functiezwaarte- bij de nieuwe functie hoort. Of in ieder geval bij het loon in de eerste periodieken van die hogere schaal. In die zin begrijp ik heel goed dat personeelszaken moeilijk doet.

Het is te prijzen dat je leidinggevende zich inspant om je netto hetzelfde te laten overhouden. Ik zou daar voor gaan als ik jou was. En besef wel dat je er wel degelijk op vooruit gaat. Die hogere schaal leidt immers ook tot het perspectief op een hogere uitloop. Je bouwt ook pensioen op over dat hogere brutoloon. En je bent af van die ongemakkelijke ploegendiensten.

Peter van der Eijk, CNV Vakmensen

Count your blessings
Allereerst gefeliciteerd met je promotie! Bij je nieuwe functie hoort blijkbaar een indeling in een hogere salarisschaal. Dit betekent meestal 'horizontaal oversteken plus een beetje'. Met andere woorden, onder de voorwaarde van voldoende doorgroeiruimte in de schaal, kom je één of enkele treden boven je huidige salarisniveau terecht. Daarnaast ga je er op lange termijn in salarisperspectief vermoedelijk op vooruit, omdat het maximum van je nieuwe schaal hoger ligt dan dat van de oude schaal.

Voor je huidige functie geldt dat gewerkt wordt in ploegendienst. De ploegentoeslag is bedoeld ter compensatie van de nadelige gevolgen die dit met zich mee brengt, fysiek en de impact op je sociaal leven. In de nieuwe functie is geen sprake van ploegendienst, en heb je dus ook geen recht op deze toeslag. In jouw geval betekent dit dat je er onderaan de streep in je nieuwe functie 21 procent op achteruit gaat. Daar staat tegenover dat het ongemak van het werken in ploegendienst vervalt.

Het aanbod om deze teruggang in netto salaris volledig te compenseren is naar mijn mening een royaal gebaar van je werkgever. Feitelijk betekent dit namelijk een fors grotere salarisverhoging dan bij de gemiddelde promotie. Ik kan me wat dat betreft inleven in het standpunt van je afdeling personeelszaken. Of het in jouw ogen voldoende tegen elkaar opweegt kan ik natuurlijk niet bepalen, maar als je het mij vraagt: count your blessings!

Maartje Elderhuis, adviseur Berenschot

Verdien jij wel genoeg?
Heb je ook het idee dat je te weinig verdient of dat je recht zou hebben op een bonus, een leaseauto of een telefoon? VKbanen geeft advies en beantwoordt al je beloningsvragen. Mail naar banen@volkskrant.nl en wij sturen je een vragenlijst. Na het invullen van deze lijst zal onze panel van experts zich over je vraag buigen. Het salarisadvies komt geanonimiseerd op zowel vkbanen.nl als in
de Volkskrant.

Meer over