Verder in Oxford of een jaartje uitrusten

University College Maastricht (UCM) levert vandaag de eerste bachelors af. Sommigen van hen gaan door, anderen maken gebruik van het ‘rustpunt’ in de academische studie..

Van onze verslaggever Gerard Reijn

Van de bachelors van University College Maastricht (UCM) is Ianthe Bato de allereerste die haar diploma krijgt. Dat zij is uitverkoren, komt doordat de b van Bato vooraan in het alfabet staat. Maar het UCM laat zich ook graag voorstaan op de internationale sfeer, en Bato is nogal internationaal. Ze komt uit Belgisch Limburg, maar ze voelt zich niet Belgisch. Ook niet Nederlands. ‘Ik ben half Indonesisch en ik heb in mijn jeugd in meerdere landen gewoond. ’

Ze koos drie jaar geleden, juist vanwege die internationale sfeer, voor het UCM. Straks begint ze aan een masteropleiding die deels in Oxford en deels in Parijs zal plaatsvinden.

Het UCM is haar goed bevallen, al was het hard werken, vindt ze. Soms zat ze tot twaalf uur ’s nachts in het gebouw van het UCM te studeren. Gezellig was het wel, want ze zat er nooit alleen. Een andere student: ‘Het is inspirerender dan thuis in je eentje zitten.’

De hoogste man van het UCM, dean Louis Boon, is tevreden over zijn eerste lichting. In 2002 begon hij met een groep van 62 studenten, van wie er zeven snel afvielen. Vandaag verstrekt hij dertig diploma’s en in september nog eens zes. Dat is een rendement van bijna 60 procent in drie jaar. ‘Op andere faculteiten halen ze dat percentage pas na vier jaar’, zegt hij tevreden. De kwaliteit is ook prima, vindt hij. Boon constateert trots dat topuniversiteiten als Oxford, London School of Economics en Warwick voor een masteropleiding studenten van zijn opleiding aantrekken.

Is het succes te danken aan de selectie die hij drie geleden mocht toepassen bij de werving van studenten? Nee, zegt hij. ‘Er zijn hier studenten die ik bijna had geadviseerd niet te komen, maar die nu tot de allerbesten behoren. En er waren er van wie ik dacht dat het prima studenten zouden zijn en die het minder doen.’

Hij twijfelt daarom aan het nut van selectie aan de poort. Wat bepalend is voor het succes, zegt hij, is de kleine schaal. ‘De sociale controle is hier groot. Iedereen kent elkaar. Als iemand er twee weken niet is, wordt hij gemist.’ Boon zou niet willen dat er meer dan tweehonderd eerstejaars komen.

Het University College was opgezet om briljante studenten een brede opleiding te geven, waarna ze die in een masteropleiding zouden kunnen verdiepen. De meesten van de afgestudeerden volgen ook dat pad. Maar sommigen halen hun diploma op en stoppen. Jona Specker bijvoorbeeld; zij vindt het wel even genoeg geweest. Ze koos destijds voor het UCM, omdat ze niet ongeïnspireerd met een paar honderd andere studenten in de collegebanken wilde hangen, maar ook omdat ze kiezen erg moeilijk vond. Kiezen hoefde op het college niet, want het studieprogramma is erg breed en kan naar eigen inzichten worden ingevuld. Ze vond er wat ze zocht, ‘maar het was alsof je in een sneltrein was gestapt. Het ging maar door.’ Ze gaat nu eerst een jaartje bijkomen.

Dit jaar zullen alle Nederlandse universiteiten te maken krijgen met het stoppen na het behalen van de bachelor-diploma. Want dit jaar komt van alle universiteiten de eerste lichting bachelors op de markt. Niemand weet nog wat die gaat doen.

Boon denkt dat er studenten zullen zijn die stoppen, gaan werken, of een jaartje pauze nemen. ‘Het is het onvermijdelijke gevolg van de bachelor-master-structuur. Er komt een rustpunt tussen de bachelor- en de masterfase die er in het oude systeem niet was.’ Zo gaan er van Boons studenten drie werken: een bij een consultantsbureau, een als vrijwilliger en een bij NOVA.

Volgens Boon zijn de Nederlandse universiteiten laks met het binnenhalen van masterstudenten. ‘Ze denken: we wachten tot alle belangstellenden zich hebben aangemeld en dan kiezen we de beste. Maar ze vergeten dat die student misschien al voor een andere universiteit heeft gekozen. Buitenlandse universiteiten komen soms in januari met hun aanbiedingen, de Nederlandse pas in september.’

Meer over