Verbouwing van 't Paard geplaagd door tegenslagen

Voor de derde keer vindt dit weekend in Den Haag het New Forms festival plaats. Een 'grensvervagend' performancefestival dat dit jaar nog asiel heeft in het Theater aan het Spui in Den Haag....

Maar als alles meezit, is New Forms volgend jaar voor het eerst in het geheel vernieuwde poppodium 't Paard te zien. Het enige Haagse poppodium met internationale allure (Mick Jagger en Prince) gooide in 1999 wegens een verbouwing voor vier jaar zijn deuren dicht. Volgens directeur Pim Jonker zijn de verbouwingsperikelen overwonnen. 't Paard gaat uiterlijk, 'en dat is echt uiterlijk', september 2003 weer open.

Toen het podium in 1999 begon met de broodnodige verbouwingen, schatte Jonker nog dat het niet langer dan twee jaar zou duren. In de hausse van verbouwingen van Nederlandse poppodia kon 't Paard niet achterblijven.

Het ontwerp van architect Rem Koolhaas moest geschiedenis gaan schrijven met een werkelijk vernieuwende opvatting over een poppodium. Nu, in juni 2002, staat er nog een gigantische kraan op de Prinsegracht als symbool voor niet ingeloste beloften.

Het werd duurder en later. In het voortraject bleek al dat de Rijksdienst Monumentenzorg toch nog wat aan te merken had. 'Wij dachten dat alleen de gevels monumentale waarde hadden. Toen bleek dat onze zestiende-eeuwse panden niet alleen gemeentelijke monumenten waren, maar ook Rijksmonumenten, moest die dienst natuurlijk ook instemmen met de plannen.'

Met als gevolg dat het monumentale trappenhuis moest worden teruggeplaatst. Ook de wijzigingen in het verbouwingsplan van het interieur leverden een jaar vertraging op. Er werd asbest aangetroffen en de krappe locatie in de Haagse binnenstad bleek voor meer problemen te zorgen dan verwacht. Daarbovenop kwam nog een bouwstaking.

Dat leidde tot een overschrijding van het budget met tien miljoen gulden. 't Paard kon het uiteindelijke bedrag van 26 miljoen niet meer betalen en de gemeente Den Haag is nu de officële opdrachtgever. Het podium vereffent de rekening later in de huur.'

Al die tijd heeft 't Paard op hol (zoals het zich tijdelijk noemt) asiel gekregen in de zalen van Theater aan het Spui, het Korzo de voormalige disco Get Down die in het nieuwe seizoen wordt verruild voor het Lucent Theater.

En hoewel het podium gewoon door ging met een (bescheiden) programmering, daalde het bezoekersaantal van gemiddeld 110 duizend per jaar tot een schamele 40 duizend. Haagse artiesten speelden niet één keer in 't Paard.

'We hebben onder anderen Kane en Anouk gemist. Tja, die werden bekend precies in de periode van onze renovatie.' Maar Jonker is helemaal niet bang dat de windstilte blijvende schade heeft toegebracht. Hij ziet nu al 160 duizend bezoekers per jaar in het verschiet.

Te optimistisch? Geenszins. 'Er was in de afgelopen drie jaar geeneens concurrentie. We hadden verwacht dat er ergens wel iets zou worden gekraakt en dat er daar bandjes zouden optreden. Maar het bleef drie jaar stil. En eigenlijk ben ik daar niet blij mee. De vier grote steden hebben allemaal meerdere poppodia. Wij maar één. Het geeft eens te meer aan hoe armoedig de culturele podia in Den Haag ervoor staan.'

Meer over