Verbouwing van museum Boijmans loopt wederom vertraging op

De kans is groot dat de verbouwing van Museum Boijmans Van Beuningen opnieuw moet worden uitgesteld, nu het museum een kort geding tegen enkele bezwaarmakende omwonenden heeft verloren....

Volgens de directie van Boijmans blijkt inmiddels uit tal van adviezen dat het pand, niet op de monumentenlijst terecht komt. De directie vroeg de bestuursrechter in Rotterdam daarom al met de uitbreiding te mogen beginnen. Deze eis werd echter afgewezen omdat de beroepsprocedure nog niet door de gemeente Rotterdam is afgehandeld.

P. Barendse, adjunct-directeur van Boijmans noemt de beslissing van de rechtbank 'niet dramatisch'. 'We kunnen met aanpassing van onze eisen opnieuw een voorlopige voorziening vragen. Als die wel door de rechtbank wordt gehonoreerd kunnen we toch eind april met de renovatie van aanvangen.'

Volgens Barendse leidt het oponthoud niet tot hogere bouwkosten. 'We ramen de investering nog steeds op 28 miljoen gulden en gaan er vanuit dat we in de loop van 2001 het nieuwe deel in gebruik kunnen nemen.'.

De plannen van het Boijmans om het museum grondig te vernieuwen kennen tot nu toe een weinig gelukkig verloop. De directie heeft nog niet alle geld bij elkaar en al verschillende keren moest de de verbouwing worden opgeschort. Al die tijd is het museum gesloten.

Meer over