Verbied de collectieve verzekering van de ANWB

Het leek een mooi plan: collectief verzekeren. Maar in de praktijk werkt het slecht en is het oneerlijk, stelt Erno Kleijnenberg....

Bij de introductie van de basisverzekering werd de mogelijkheid geboden om collectieve contracten met een zorgverzekeraar af te sluiten. De collectieve contracten zouden kunnen leiden tot een korting op de zorgpremie.

De doelstelling van de collectieve contracten was volgens de toenmalige minister Hoogervorst dat er door een geïntegreerd preventie- en verzuimbeleid voordeel kon worden behaald door een groep van samenhangende risico’s. Bovendien kon een collectief beter dan een individu ‘een vuist maken’ tegenover een zorgverzekeraar.

Als voorbeeld noemde de minister destijds werkgevers die collectieve verzekeringen afsluiten ten behoeve van hun medewerkers, waarbij als voordelen zouden kunnen gelden dat werknemers medische zorg buiten de klassieke kantooruren om zouden kunnen krijgen.

Hoe anders is het nu gelopen met collectieve contracten. De markt heeft gemerkt dat er maar één manier is om een korting te krijgen op de premie van de basisverzekering, te weten door middel van een collectieve verzekering. Dus worden er talloze constructies bedacht om collectieve aanbiedingen tot stand te brengen. En omdat er geen beperkende regels zijn over de samenstelling van een collectiviteit worden de merkwaardigste collectiviteiten aangeboden. Wat te denken van de deelnemers aan de Postcodeloterij, klanten van Albert Heijn of leden van de ANWB.

Met deze voorbeelden is het duidelijk dat de opzet die de toenmalige minister had bij vele collectiviteiten niet gehaald worden: er is veelal geen sprake van een groep samenhangende risico’s en er worden geen voordelen aangeboden, anders dan een premiekorting. Bij de zorgverzekeraars die dergelijke collectiviteiten aanbieden vindt vervolgens iets opmerkelijks plaats. Door een – niet te onderbouwen – korting te geven aan collectieve verzekerden, moet er een hogere premie gerekend worden bij de overige (lees: individuele) verzekerden. Zij betalen de last die deze zorgverzekeraars op grond van ‘marktgretigheid’ veroorzaken.

Het zou verstandig zijn om deze ontwikkelingen onder de loep te nemen en weer terug te keren naar de oorspronkelijke doelstelling van de wetgever en collectiviteiten te beperken tot werkgever/werknemerverhoudingen dan wel collectiviteiten voor patiëntenverenigingen.

Meer over