Verbazing

Met verbazing hebben wij kennis genomen van het artikel 'Leiding voortgezet onderwijs kan meer verdienen dan mag' (Ten eerste, 11 oktober). Het gaat over een wereld die niet de onze is: mededelingen over bonussen, meer-dan-het-maximum en ander geld vliegen ons om de oren. Voor bestuurders die met publiek geld als eerste zorg de onderwijskwaliteit voor leerlingen voor ogen hebben, doet het artikel wrang aan.

Als bestuurders en rectoren van een aantal schoolgemeenschappen herkennen wij ons totaal niet in het beeld dat van ons wordt geschetst als zelfverrijkers; zelfs het woord oplichterij valt. De afspraak die tussen de vereniging van toezichthouders en een aantal VO-bestuurders is gemaakt zoals die wordt beschreven in het artikel, is dan ook niet namens ons gemaakt.

Wij staan op het standpunt dat de - afnemende hoeveelheid - overheidsgeld die naar het onderwijs gaat met name aan lessen en lesgerelateerde zaken moet worden besteed. Zeker in een tijd dat voor het meeste onderwijspersoneel de nullijn wordt gehanteerd, kan het niet zo zijn dat de bestuurders er (wellicht zelfs flink) op vooruitgaan. Als dit de uitkomsten van de onderhandelingen zijn, zijn wij daar zeer ongelukkig mee. Wij zullen geen gebruikmaken van aanvullende faciliteiten of hogere schalen. De balkenendenorm is voor ons bij lange na niet in beeld en ook geen streven.

Harold Ansink, Amsterdam, Vrijescholen Noord-Holland

Saskia Grotenhuis, Amsterdam, Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Ferd Stouten, Amsterdam, Montessori Scholengroep

Lou Brouwers, Amsterdam, IJburg College

Jos Catau, Amsterdam, Spinoza Lyceum

Ewald Weiss, Amsterdam, Caland Lyceum

Bert de Weerd, Amstelveen, Panta Rhei

Hans Freitag, Zeist, KSG De Breul

Frans Ebskamp, Nijmegen, Vrijescholen Midden Nederland

Guus Hagt, Zutphen, Baudartius College

Schoolbestuurders en rectoren

undefined

Meer over