'Verantwoording pgb overbodig'

Chronisch zieken moeten niet langer worden verplicht precies aan te tonen hoe ze hun persoonsgebonden budget (pgb) aan zorg besteden. Die verantwoordingsplicht is overbodig als officieel is vastgesteld op hoeveel hulp zij recht hebben.

AMSTERDAM - Dit is een van de opvallendste voorstellen uit het rapport Chronisch geregel(d), dat het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) vandaag aanbiedt aan minister Schippers van Volksgezondheid.

Actal-voorzitter Steven van Eijck: 'Zo'n verantwoordingsplicht is er ook niet voor de kinderbijslag en de studiefinanciering. Wie het pgb aan andere zaken uitgeeft dan zorg, zal zelf behoorlijk op de blaren moeten zitten als het geld op is.' Als het Actal-voorstel wordt overgenomen, hoeven de pgb-houders voortaan niet meer alle bonnetjes en rekeningen van hun helpers ter controle op te sturen naar het zorgkantoor.

Rode draad in het rapport is de oproep aan de minister om het mes te zetten in de vele, vaak ingewikkelde regels waaraan professionals, verwijzers, indicatiestellers, controleurs en patiënten zich moeten houden om de zorgkosten binnen de perken te houden. 'Georganiseerd wantrouwen', aldus Van Eijck. In plaats daarvan moet het kabinet hen meer vertrouwen. Als de 'regeldruk' omlaag gaat, krijgen de hulpverleners volgens het college meer tijd voor hun eigenlijke taak - hard nodig nu personeelstekorten dreigen.

Zo pleit Actal ervoor om de her-indicaties voor 75-plussers met chronische aandoeningen af te schaffen. Bij mensen die bijvoorbeeld doof zijn of lijden aan alzheimer, zijn die onnodig en alleen maar belastend.

Nog een voorstel: schaf de minutenregistratie voor hulpverleners af en vertrouw op hun deskundigheid. Het wantrouwen dat uit die regels spreekt, wekt irritatie.

Van Eijck: 'Veel mensen, ook de overheid, vluchten in de regelreflex: ze zien meer regels als oplossing voor de problemen. Vaak kijken instellingen en ministeries van buitenaf naar regeldruk, elk vanuit hun visie. Maar een chronisch patiënt is niet op te knippen in stukjes. Het gaat om de uitkomst, niet om het aantal minuten per patiënt.'

Hij is niet bang dat het wegvallen van regels zal leiden tot meer gesjoemel met pgb's of tot meer aanvragen. 'Eerder omgekeerd. Nu zijn mensen eerder geneigd te zeggen: het stáát er toch, dus het mág. Als een professional daags na een zorgaanvraag komt kijken, blijkt soms dat een andere oplossing mogelijk is. Zo gaat het in Rotterdam, en het werkt.'

De voorstellen van Actal leiden niet tot besparingen, maar kosten ook geen geld, volgens Van Eijck. Althans: 'Buurtzorg (honderden kleine teams die wijkverpleging leveren in de buurt, red.) werkt uitstekend en zal minder kosten dan de traditionele wijkzorg, maar we hebben het niet onderzocht.'

Het ministerie van Volksgezondheid is bezig de omslag te maken van minder regels naar meer vertrouwen, constateert van Eijck. 'Maar het is niet genoeg als de overheid alleen maar dingen mogelijk maakt, een faciliterende rol vervult. Ze moet de regie in handen nemen.'

undefined

Meer over