Veiling van werklozen geen succes

De veiling van werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten onder reïntegratiebedrijven is geen succes geweest. Zo zijn de uitkeringsgerechtigden in te grote groepen aan bemiddelingsbedrijven toegewezen....

Het bureau heeft de veiling van het recht op bemiddeling van circa 70 duizend werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten geëvalueerd voor het Lisv. Dit instituut organiseerde de veiling. Met de veiling is het bijna-monopolie van de bemiddeling door de arbeidsbureaus doorbroken.

De grote bemiddelingsbedrijven zijn bevoordeeld doordat de uitkeringsgerechtigden in grote groepen voor bemiddeling zijn aangeboden, constateert TNO Arbeid. Hierdoor zijn regionaal werkende en gespecialiseerde bureaus buitenspel gezet. TNO Arbeid stelt dan ook voor de groepen per regio in 'deelkavels' te splitsen. Gespecialiseerde bureaus moeten ook samen offertes kunnen uitbrengen.

Door de aanbesteding in grote groepen dreigt chaos bij de bemiddelingsbedrijven. 'Bedrijven kunnen bij gunning van de ene op de andere dag drie keer zo groot worden, of juist bedreigd worden met faillissement wanneer zij opdrachten missen', schrijft TNO Arbeid.

De sectorraden waarin vakbeweging en werkgevers zich met de uitvoering van WW en WAO bezighouden, zijn ontevreden over de veiling. Volgens de procedure kregen sectorraden een rol bij de aanbesteding. Zij verwijten de uitvoerders van de veiling, zoals het GAK, de veiling te veel naar eigen inzicht te hebben afgewikkeld. Van de vijf uitvoerders moet vooral het GAK het ontgelden. 'Het GAK heeft de volledige regie opgeëist en geen tot minimale invloed van de sectorraden toegestaan', schrijft TNO Arbeid.

Het bestuur van het Lisv constateert vergoelijkend dat de uitvoerders van WW en WAO de uitkeringsgerechtigden aan bevriende bedrijven zouden hebben toegewezen, als er geen algemene procedure was opgesteld. De uitvoerders wezen de afgelopen jaren al groepen uitkeringsgerechtigden vooral aan zusterbedrijven toe. Het Lisv wilde deze verstrengeling doorbreken met de veilingprocedure.

Meer over