Veelzijdig stukje vlees en Bob gaan verdwijnen

De aanmoediging om na een avond uit met een 'Bob' naar huis te rijden verdwijnt mogelijk van radio en tv. Net zoals de oproep om 'kip, het meest veelzijdige stukje vlees' te eten. Ook de jaarlijkse barbeque op het Binnenhof dreigt te verdwijnen.

GIJS HERDERSCHEÊ

DEN HAAG - Dat is het gevolg van het kabinetsplan om de bedrijf- en productschappen te saneren. Die moeten zich gaan beperken tot uitvoering van overheidstaken. Daar horen reclamecampagnes voor de sector of producten niet meer bij. 'Waarom kip en geen varken en waarom geen tofu?', aldus minister Henk Kamp (VVD) van Sociale Zaken die de plannen aankondigde.

Nu zijn er nog zeventien bedrijf- en productschappen, bestuurd door vakbeweging en werkgevers. Zij doen werk voor de overheid maar hebben ook de bevoegdheid zelf werk voor hun sector te doen.

De schappen worden betaald via heffingen die ondernemers in de bedrijfstak moeten betalen. De heffingen gelden zowel voor de overheidstaken als voor het zelfbedachte werk. Bij het zelfbedachte werk gaat het bijvoorbeeld om de campagnes voor kipconsumptie van het Productschap voor Pluimvee en Eieren, waaraan overigens ook de Europese Commissie meebetaalt, de Bob-campagne, waaraan het Productschap Wijn en het Productschap Dranken meebetalen en de jaarlijkse parlementaire barbeque van het Productschap Vee en Vlees. In 2010 ging het in totaal om 254 miljoen euro aan heffingen.

Op aandringen van de Tweede Kamer haalt minister Kamp de bezem door het stelsel. De schappen mogen alleen nog overheidstaken uitvoeren. Dat betekent een enorme lastenverlichting voor ondernemers. Volgens Kamp kan voor 189 miljoen euro aan heffingen worden geschrapt.

Het aantal productschappen moet sterk verminderen. Kamp verwacht dat er mogelijk drie overblijven, misschien zelfs één. Nu werken bij de schappen nog 730 mensen. Er blijven 300 banen over.

Vakbeweging en werkgevers mogen het ene schap blijven besturen. Zij kennen de sectoren en hebben ervaring, vindt minister Kamp. De ondernemers blijven per sector zelf de heffingen betalen. Als de overheid het werk zou overnemen, zou het betaald worden uit de algemene belastinginkomsten. Als de Tweede Kamer met het plan instemt, wil Kamp in 2012 de wet veranderen. De sanering kan daarna beginnen.

De zeventien product- en bedrijfschappen

Productschappen:

Hoofdproductschap Akkerbouw

Productschap Akkerbouw

Productschap Diervoeder

Productschap Wijn

Productschap Dranken

Productschap Margarine, Vetten en Oliën

Productschap Pluimvee en Eieren

Productschap Tuinbouw

Productschap Vee en Vlees

Productschap Vis

Productschap Zuivel

Bedrijfschappen:

Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel

Hoofdbedrijfschap Ambachten

Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Bedrijfschap Afbouw

Bosschap (Bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer, het natuurbeheer en de houtteelt)

Bedrijfschap Horeca en Catering

undefined

Meer over