Nieuws

Veel windturbines verrijzen in beschermde natuurgebieden

Vier op de tien nieuwe windturbines worden gebouwd in of nabij beschermde natuurgebieden. Hoewel weinig bekend is over de gevolgen voor de natuur, geven overheden vaak toestemming voor de bouw. De gevolgen voor vogelpopulaties worden ook onderschat.

Nederland, Nijkerk, 27 februari 2021
Spreeuwen, kieviten, kemphanen en grutto's boven een natuurgebied in Flevoland. Op de achtergrond een windmolen.  Beeld ANP
Nederland, Nijkerk, 27 februari 2021Spreeuwen, kieviten, kemphanen en grutto's boven een natuurgebied in Flevoland. Op de achtergrond een windmolen.Beeld ANP

Er zijn de afgelopen jaren zeshonderd turbines verrezen in of nabij beschermde natuurgebieden, aldus het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en dagblad Trouw. Er zijn nog eens 175 vergunningen verleend voor nieuwe windmolens in kwetsbare Natura-2000-gebieden. Een van de redenen is dat burgers liever geen windmolens in de buurt hebben, waardoor overheden en energieleveranciers uitwijken naar natuurgebieden.

Vogelsterfte als gevolg van botsingen met rotorbladen wordt vaak onderschat, stelden onderzoekers van Wageningen Universiteit vorig jaar in een studie. Volgens het onderzoek bleek dat de populatiegrootte van onder meer de spreeuw, grutto en bruine kiekendief zeer gevoelig zijn voor een kleine toename van de sterfte als gevolg van plaatsing van turbines. In plaats van een verwaarloosbaar effect vonden de onderzoekers dat 1 procent extra sterfte (een aanvaardbaar geachte norm norm voor plaatsing van turbines) resulteerde in een afname van 2 tot 24 procent van het populatieniveau van verschillende vogelsoorten na 10 jaar.

Vooral bij spreeuwen kan het hard gaan: een jaarlijkse extra sterfte van 5 procent door windmolens kan binnen tien jaar leiden tot een afname van de populatie met 77 procent. Hoe groot de vogelsterfte in absolute aantallen is, is niet bekend. In plaats van het incidenteel plaatsen van molens bij natuurgebieden kunnen deze beter in clusters bij elkaar worden gezet, stelde Wageningen-onderzoeker Ralph Buij eerder in de Volkskrant: ‘Uit Zwitsers onderzoek met rode wouwen bleek al dat er dan minder slachtoffers vallen.’

Nog beter is het volgens hem om eerst met een totaalaanpak te komen, waarbij gekeken wordt waar kwetsbare vogelsoorten huizen en die locaties te mijden. Ook het zwart verven van een van de rotorbladen zou het aantal botsingen kunnen terugdringen.

Meer over