Veel Spanjaarden zien Pinochet graag voor Spaanse rechter Madrid vreest economische schade

De meeste politieke partijen in Spanje zijn enthousiast over een mogelijke uitlevering van Augusto Pinochet. Zij, en de overgrote meerderheid van de publieke opinie, zouden de Chileense ex-dictator graag voor de rechter in Madrid zien verschijnen....

CEES ZOON

Van onze correspondent

Cees Zoon

MADRID

De Spaanse regering vreest dat een proces de Spaanse economische belangen in Chili ernstig zal schaden.

Aznar houdt zich zo veel mogelijk op de vlakte en heeft slechts laten weten dat hij alle gerechtelijke beslissingen zal respecteren. Zijn omgeving kan echter niet verhullen dat de premier dolblij zou zijn als de Britten alsnog een manier vinden om de uitlevering van Pinochet te verhinderen. Hij geeft de voorkeur aan het veiligstellen van de belangen van het Spaanse bedrijfsleven boven een rol als 'gastheer' bij een historische rechtszaak van mondiale proporties.

Spanje heeft heel wat te verliezen. De Spaanse investeerders hebben zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gericht op Zuid-Amerika en in die strategie is een belangrijke plaats ingeruimd voor Chili. In 1997 investeerden zij ruim 3,5 miljard gulden in Chili, hetgeen neerkomt op 21,3 procent van het totaal aan buitenlandse investeringen in dat land.

Spanje nam daarmee de tweede plaats in. De Spanjaarden werden slechts voorgegaan door Groot-Brittannië, dat bijna 1 procent meer voor zijn rekening nam. De ironie wil dat de twee landen die het de oude generaal nu zo moeilijk maken, het meeste buitenlandse kapitaal in Chili hebben gepompt.

Vrijwel alle grote Spaanse concerns hebben belangen in Chili, maar het Spaanse kapitaal is vooral present in de sectoren telecommunicatie, energie en banken. Telefonica heeft een meerderheidsbelang in het Chileense telecommunicatiebedrijf CTC, het grootste van het land. Telefonica is ook actief in de buurlanden Argentinië en Peru en deed onlangs haar intrede op de Braziliaanse markt.

Het energiebedrijf Endesa bezit 32 procent van Enersis, de belangrijkste economische groep in Chili en de grootste elektriciteitsholding in Latijns Amerika. Endesa werkt aan de bouw van een stuwdam in Midden-Chili, een investering van 500 miljoen dollar.

De Banco de Santiago, de grootste bank van Chili, wordt gecontroleerd door een groep waarin de Spaanse Central Hispano domineert. De tweede bank van het land, Santander-Chile, is voor 75 procent eigendom van de Spaanse Santander. En de Spaanse BBV heeft dit jaar een aandeel van 55 procent verworven in de Banco Hipotecario de Fomento.

De Chileense strijdkrachten zijn een goede klant van de Spaanse wapenindustrie. Nog onder opperbevelhebber Pinochet plaatste de marine vorig jaar een order voor twee onderzeeboten bij een Spaans-Frans consortium. Pinochet-aanhangers hebben opgeroepen de order in te trekken, maar dat zou de marine op een boete van 200 miljoen dollar komen te staan. Wel zijn de onderhandelingen over de aankoop van een aantal fregatten in Spanje onder druk komen te staan.

Ook tijdens de dictatuur van Pinochet investeerde Spanje flink in Chili. Over de periode van 1974 (een jaar na de staatsgreep) tot 1989 neemt Spanje de derde plaats in onder de buitenlandse investeerders, achter de VS en Canada. In die hele periode heeft Spanje op grote schaal materieel, van schepen en vliegtuigen tot aan munitie, geleverd aan de Chileense strijdkrachten.

Meer over