Vijf vragen

Veel schadeclaims bij verzekeraars na de overstromingen in Valkenburg, waarom worden die afgewezen?

Nederlandse verzekeraars beloofden ruimhartig om te gaan met de gedupeerden van de Limburgse wateroverlast. Toch zijn er minstens negen Valkenburgse claims, waaronder die van een zorginstelling, voorlopig afgewezen. Hoe zit dat?

Familie en vrienden helpen de uitbater van restaurant De Guasco in Valkenburg na de overstroming met het slopen van de vloer. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant
Familie en vrienden helpen de uitbater van restaurant De Guasco in Valkenburg na de overstroming met het slopen van de vloer.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij schade moet een verzekeraar toch gewoon uitkeren?

Na uitzonderlijk hevige regenval half juli traden in Limburg verscheidene rivieren buiten hun oever. Vooral Valkenburg werd zwaar getroffen: een deel van het centrum is drie weken na de overstroming nog steeds afgezet. In de nasleep van de ramp beloofden Nederlandse verzekeraars coulant om te gaan met de niet-gedekte overstromingsschade.

Woensdag liet de koepelorganisatie, het Verbond van Verzekeraars, weten dat er 1.250 zakelijke schademeldingen zijn binnengekomen. Ondertussen zijn er alleen in Valkenburg al negen gevallen waarbij de zakelijke claim is afgewezen. Afgelopen maandag tekende de Volkskrant een aantal verhalen op van getroffen ondernemers in de Grotestraat Centrum, die miljoenen aan ongedekte schade hebben. Ze hebben gemeen dat ze niet direct zijn verzekerd bij een Nederlandse verzekeraar.

Wie zijn deze gedupeerden?

Het zijn niet alleen middenstanders wier schadeclaim is afgewezen, maar ook zorginstellingen. Adelante Valkenburg biedt zorg aan 350 tot 500 kinderen met een beperking of handicap. De instelling zit met tussen de 5- en 10 miljoen euro waterschade die ‘vooralsnog niet wordt uitgekeerd’, zegt bestuursvoorzitter Henri Plagge. Ook Adelante is niet direct klant bij een Nederlandse verzekeraar. Degenen die nu achter het net vissen, zijn verzekerd via een zogeheten beurspolis. Daarbij worden de risico’s opgekocht door verscheidene banken en verzekeraars, vaak ook in het buitenland.

Wat heeft een Nederlandse zorginstelling te zoeken bij een buitenlandse verzekeraar?

Dat is heel normaal, zegt Martin Weltje van tussenpartij VLC & Partners. ‘Bij grote of ingewikkelde risico’s, zoals een zorginstelling, wil niemand in z’n eentje tekenen. De gebouwen van Adelante hebben een herbouwwaarde van meer dan 100 miljoen euro, dus dan kom je bij een beurspolis uit.’ De verzekering wordt opgesplitst en verhandeld op speciale beurzen, vaak op de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs in Rotterdam. ‘Heel speciale risico’s, zoals het Rijksmuseum of het been van een voetballer, verzeker je bij Lloyds in Londen.’

In het geval van Adelante hebben zes partijen op de beurspolis ingetekend, afkomstig uit Nederland en het buitenland. De firma met het grootste aandeel, in dit geval het Duitse Allianz, bepaalt hoe de schade wordt afgehandeld. Het Verbond van Verzekeraars is stellig: op basis van de polissen hoeven de verzekeraars niets uit te keren. Dat ze zich coulant opstellen is daarom uit ‘ruimhartigheid’. Daar zijn de verzekeraars bij beurspolissen minder snel toe geneigd, zegt Weltje. ‘Het is altijd geduw en getrek bij het uitkeren. De marges die gemaakt worden op verzekeringen voor zakelijke klanten zijn relatief klein, dus is het logisch dat ze de claims strikt technisch beoordelen. Daar zijn de bedragen te groot voor.’

Hij benadrukt dat het vreemd zou zijn als verzekeraars ruimhartig zijn met directe klanten maar niet bij een beurspolis. ‘Als je als verzekeraar roept dat je coulant bent, moet je dat overal zijn: of het een beurspolis is of niet.’

Het is gangbaar dat grote risico’s via de beurs worden verzekerd, maar hoe is de Valkenburgse middenstand op die internationale beurs verzeild geraakt?

Kenners spreken van een onnodig complexe constructie. Een verzekering voor een café wordt immers ook door gewone polissen gedekt. Uitbaters in de Grotestraat Centrum verklaren niet te hebben geweten dat hun risico bij een consortium van buitenlandse verzekeringsgiganten is ondergebracht. APC Holland, de Nederlandse tussenpartij die namens de middenstanders het risico heeft verhandeld bij Lloyds, wil daar ook geen toelichting op geven. Ondanks herhaaldelijke verzoeken blijft commentaar uit.

Wat als de verzekering niet over de brug komt?

Dan zijn alle ogen gericht op het kabinet. Via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen kan de overheid schade vergoeden die niet door de verzekeraar wordt gedekt. Of Valkenburg daarvoor in aanmerking komt, hangt af van de welwillendheid van Den Haag. Er wordt nu gewacht op een quickscan – een inventarisatie van de schade – die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland twee weken geleden al zou worden opgeleverd. Nu is de hoop dat de scan volgende week af is, zodat hij in de eerstvolgende ministerraad op vrijdag 13 augustus kan worden behandeld. Dan zal het kabinet zich onder meer buigen over de exacte criteria om in aanmerking te komen. Ook zal het kabinet zichzelf de vraag stellen of het tegenover Nederlandse verzekeraars eerlijk is om gedupeerden met een beurspolis te compenseren.‘Dat zijn afwegingen waar het kabinet zich over gaat buigen’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

Meer over