VEEL MEER DODEN DOOR ONDERVOEDING

AMSTERDAM -Sinds eind februari zijn in Amsterdam 1765 mensen gestorven. Dat is een record. In 1939 overleden in dezelfde maand slechts 599 mensen....

Volgens directeur J. Tuntler wordt het hoge sterftecijfer vooral veroorzaakt door ernstige ondervoeding. Het aantal gevallen van hongeroedeem stijgt nog steeds, ondanks de uitdeling van levensmiddelen door het Zweedse Rode Kruis. Afgezet tegen het aantal inwoners is de stijging van het sterftecijfers nog groter.

Door het wegvoeren van Joden en een deel van de mannelijke inwoners is het aantal inwoners van Amsterdam de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gedaald.

Tuntler waarschuwt voor het gevaar dat groepen Nederlanders die terugkomen uit Duitsland vlektyphus meebrengen. Om dat te voorkomen moeten de teruggekeerden grondig ontluisd worden.

Meer over