VEB wil OAMF desnoods via de rechter opheffen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) zal desnoods via een kort geding aansturen op opheffing van het OAMF Rentefonds. Als fondsbeheerder Orco het besluit van een vergadering van participanten tot opheffing niet uitvoert, zal de VEB liquidatie via de rechter proberen af te dwingen....

Van onze verslaggevers

AMSTERDAM/DEN HAAG

Samen met houders van een aantal grote deelnemingen in OAMF, onder wie Staal Bankiers, heeft de VEB Orco schriftelijk gesommeerd het OAMF Rentefonds op te heffen. De beleggersvereniging eist ook dat Orco zich onthoudt van beleggingen in preferente aandelen of andere stukken die opheffing kunnen bemoeilijken.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 19 april van dit jaar vroeg een meerderheid van de aanwezigen al om opheffing. Door de slechte resultaten daalde de beurskoers van het fonds zo ver dat in verhouding tot de beleggingsportefeuille een uitverkoop meer oplevert dan verkoop van de participaties.

Orco legde die wens van de aandeelhouders in april naast zich neer. Volgens W. Guis van Orco was de opkomst tijdens de vergadering niet representatief genoeg. Daar waren de houders van 9 miljoen van de ruim 27 miljoen participaties vertegenwoordigd. De bezitters van 7,1 miljoen stukken stemden voor opheffing.

OAMF, het vroegere Orco Australian Mortgage Fund, leed vorig jaar een verlies van 28,7 miljoen gulden door de sterke koersdalingen van obligaties. Orco wijt dit aan een verkeerde inschatting van de rente-ontwikkeling. Daardoor was het voor de fondsbeheerder niet mogelijk om zich via opties in te dekken voor verliezen.

De koers zakte daardoor verder dan de vorig jaar afgesproken bandbreedte van 5 procent. Buiten die bandbreedte zou Orco overgaan tot de aankoop van OAMF-stukken op de beurs om de koers op peil te houden. Door de beschuldigingen van handel met voorkennis in aandelen Orco Bank, die formeel los staat van OAMF, moest de beheerder die aankopen staken.

Beleggers verzetten zich in april verder tegen het vorig jaar ingezette beleid om 25 procent van het beleggingskapitaal in preferente aandelen te steken. Zij vreesden dat hun geld naar de Orco Bank zou gaan. Guis is president-commissaris van die bankinstelling, die overgenomen zal worden door ABN Amro.

Guis ontkende dat hij geld in zijn eigen bank zou steken. 'We willen via preferente aandelen een betere risicospreiding realiseren, in goudgerande beleggingen. De Orco Bank is dat niet', aldus Guis in april.

Orco beraadt zich met zijn advocaten op een reactie. 'Die reactie zal echter niet zo zijn dat we het fonds direct op zullen heffen', aldus een woordvoerder. 'Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat we nog steeds bij de beter renderende obligatiefondsen horen. Waarom zouden we ons dan opheffen?'

Meer over