VEB wil actie tegen forse optiebeloning

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt opnieuw om een wettelijke regeling die aandeelhouders het recht geeft optieregelingen van managers goed te keuren....

De VEB verwijst naar uitspraken van Kok in april 1997, toen de minister-president de 'exhibitionistische zelfverrijking' in het Nederlandse bedrijfsleven hekelde. Vier jaar na dato is deze 'problematiek aanmerkelijk toegenomen', aldus de beleggersclub.

Zo heeft de top van het Amsterdamse telecombedrijf Versatel opties toegewezen gekregen met een uitoefenprijs van 2 eurocent, terwijl de - reeds fors gedaalde - beurskoers nu circa 4 euro bedraagt. Bij kabelbedrijf UPC, dat vorig jaar een recordverlies boekte van 4,4 miljard euro, kregen topman M. Schneider en zijn mede-bestuurders onder meer aanzienlijke salarisverhogingen.

Volgens de VEB verdwijnt zo de koppeling tussen beloning en geleverde prestaties. Bovendien ondermijnt dit het vertrouwen van bijvoorbeeld werknemers in de top van het bedrijfsleven.

Na eerdere discussies over de bezoldiging van bestuurders, onder meer naar aanleiding van het jaarlijkse salarisoverzicht in deze krant, bepleitte bijvoorbeeld ondernemersverbond VNO/NCW een vorm van zelfregulering. Dit is volgens de VEB echter 'een gepasseerd station'. Beide organisaties waren vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

De onwikkelingen rond de beloning van bestuurders zijn volgens de VEB 'maatschappelijk zeer ernstig', zo valt te lezen in de brief aan Kok. Niettemin laat de belangenvereniging er geen misverstand over bestaan waarom volgens haar actie noodzakelijk is tegen 'het huidige misbruik van optieregelingen': beleggers zouden door de praktijken in hun belangen worden geschaad.

Dat juist aandeelhouders zouden moeten oordelen over optieplannen en -toekenningen, is volgens de VEB evident. Door het uitgeven van opties stijgt het aantal uitstaande aandelen van een bedrijf, waardoor de winst per aandeel verwatert.

De aandeelhoudersvergadering beslist nu onder meer al over het vaststellen van de jaarrekening en de winstverdeling, het recht van het bestuur om aandelen uit te geven of in te kopen, en de benoeming van topbestuurders.

Ter illustratie van de wantoestanden rond optiebeloningen noemt de VEB het softwarebedrijf Baan, waar de uitoefenprijzen van opties werden verlaagd, en internetprovider World Online, waar managers opties kregen met een uitoefenprijs ver onder de introductiekoers van 43 euro.

Meer over