VEB naar rechter voor opheffing OAMF Rentefonds

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat in een kort geding vragen om de opheffing van het OAMF Rentefonds. De VEB vraagt de rechter om OAMF te dwingen uiterlijk 30 september het vermogen aan participanten in het fonds te leveren....

ANP

ANP

ROTTERDAM/DEN HAAG

Volgens de VEB hebben participanten in het fonds geen vertrouwen meer in de beheerder, W. Guis. 'Die weigert om de onaanvaardbaar grote marge tussen beurskoers en intrinsieke waarde van de participaties middels de inkoop van eigen aandelen te verkleinen'.

Bovendien dreigt Guis preferente aandelen te kopen, meent de VEB, 'aan de kwaliteit waarvan ernstig getwijfeld kan worden'. Dit versterkt volgens de organisatie het gebrek aan vertrouwen in Guis. Als de rechter niet tegemoet wenst te komen aan de eisen, dan wil de VEB dat de beheerder en bewaarder hun functie neerleggen. 'De daarna bijeen te roepen vergadering van participanten kan besluiten tot een liquidatie of tot aanwijzing van een andere beheerder en bewaarder'.

Eerder al hadden de participanten geëist dat het fonds geliquideerd zou worden, zegt de VEB. 'Nu de gevraagde liquidatie is uitgebleven, is een kort geding de enige mogelijkheid om de belangen van participanten niet op het spel te zetten.'

Meer over