Vaticaan

Het Vaticaan vindt het niet opnemen van een verwijzing naar God noch aan het christendom in het concept van de Europese Grondwet een belediging....

De Europese geschiedenis kent echter ook zwarte bladzijden – waar het institutionele geloof aan heeft meegeschreven – zoals oorlog, vervolging, kolonisatie en slavernij. De kerk heeft daaraan zelfs schuld bekend. Nu lijkt dat alweer te zijn afgedaan en eist zij haar plaats op als grondslag voor de beschaving. Ambitie voor de toekomst van Europa is op zijn plaats, maar ook enige bescheidenheid over ons verleden.

Meer over