Vangstbeperking tonijn ook in 2014

De vastgestelde hoeveelheid Atlantische blauwvintonijn die volgend jaar mag worden gevangen, wordt niet verhoogd. Dit ondanks de druk vanuit de visserijsector. Dat is maandag bekendgemaakt door de ICCAT, de internationale commissie die de tonijnvoorraad in de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan moet beheren.

MADRID - Het besluit kwam onverwacht. Het werd verwelkomd door de zee- en milieu-organisaties die bij de ICCAT-vergadering in Kaapstad aanwezig waren. De populatie blauwvintonijn, een van Europa's grootste roofvissen, staat sterk onder druk sinds vooral de Japanse sushi en sashimimarkt de vis in de jaren negentig massaal begon te vangen in de Middellandse Zee.

Door vast te houden aan de vangstbeperking van 13.400 ton, volgt de ICCAT de aanbevelingen op van zijn eigen wetenschappelijke commissie - die adviseerde voorzichtig om te springen met het mogelijke herstel van de tonijnpopulatie. Dat is uitzonderlijk, omdat de ICCAT, waarin alle landen vertegenwoordigd zijn in de visserij op de Atlantische blauwvintonijn, tot dusver vooral de wetenschappelijke adviezen in de wind sloeg, ten gunste van de commerciële belangen.

Een poging van Japan om de vangstquota op te rekken, leed schipbreuk. Volgens ingewijden was het vooral de persoonlijke aanwezigheid van EU-commissaris voor de visserij, Mara Damanaki, die ervoor zorgde dat de quota beperkt bleven.

Na jaren van opgelegde vangstbeperkingen, leek er het afgelopen seizoen beduidend meer blauwvintonijn te zwemmen in de Middellandse Zee. Voor de internationale visserijlobby was dit de aanleiding om aan te dringen op hogere vangstquota.

Sergi Tudela van het Wereldnatuurfonds toonde zich, telefonisch vanuit Kaapstad, blij verrast met het besluit. 'Dit komt de geloofwaardigheid van de ICCAT zeer ten goede', reageerde hij. Samen met organisaties als Greenpeace en Oceana is het natuurfonds wel teleurgesteld over de slordige naleving van de vangstbeperkingen. 'Er is weinig politiek wil om het probleem van de illegale tonijnvangst aan te pakken', aldus Tudela.

undefined

Meer over