Van Veen wil goed uitgeruste centra voor mbo-techniek

Om leerlingen in het technisch middelbaar beroepsonderwijs adequaat te kunnen opleiden is 200 miljoen gulden per jaar extra nodig. Van dat geld kunnen twintig goed uitgeruste 'technocentra' worden betaald, als onderdeel van de regionale opleidingencentra (roc's), waarin het middelbaar beroepsonderwijs is ondergebracht....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Dit schrijft C. van Veen, oud-minister van Onderwijs en oud-voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO, in een brief die dinsdag isoverhandigd aan minister Ritzen van Onderwijs. Van Veen zegt zich grote zorgen te maken over de financiële situatie in het technisch beroepsonderwijs. Veel roc's zijn gevestigd in oude gebouwen en moeten het doen met verouderde spullen. Aangezien het aantal leerlingen terugloopt, zal deze situatie nog verslechteren.

Van Veen vreest dat de politiek binnenkort geen aandacht meer heeft voor het middelbaar beroepsonderwijs, nu de vorming van de regionale opleidingscentra bijna is afgerond. Deze grote onderwijsinstellingen zijn ontstaan uit de wettelijk geregelde fusie van beroepsonderwijs, vormingswerk, leerlingwezen, volwassen- en basiseducatie.

Om het technisch onderwijs te verbeteren wil Van Veen het onderbrengen in technocentra. Verbetering is hard nodig, omdat technologie belangrijker wordt en de kennis steeds sneller veroudert.

Van Veen heeft in de afgelopen jaren diverse commissies voorgezeten die zich over het beroepsonderwijs bogen en hij was nauw betrokken bij de vormgeving van een aantal roc's.

Meer over