Van Miltenburg behoudt vertrouwen Kamer

Tweede Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg behoudt het vertrouwen van het dagelijks bestuur van de Kamer. Na een hele dag koortsachtig overleg slaagde zij er woensdag uiteindelijk in haar mede-bestuursleden ervan te overtuigen dat zij niet fout zat in de affaire rond de mislukte benoeming van een Nationale Ombudsman. Haar positie staat volgens alle betrokkenen niet ter discussie.

Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. Beeld anp
Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.Beeld anp

Van Miltenburg kwam eerder deze week hard in aanvaring met het Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks), die vorig jaar verdacht werd van het lekken van de namen van de kandidaten. Voortman eiste opheldering over de rol die Van Miltenburg en het bestuur van de Kamer hebben gespeeld in de affaire.

Voortman kwam destijds in opspraak nadat er namen waren gelekt van kandidaten die op de functie van Nationale Ombudsman hadden gesolliciteerd. Nadat Voortman had verklaard dat zij sommige namen had besproken met een fractiegenoot, werd zij ervan verdacht het lek te zijn.

Van Miltenburg deed aangifte en daarop volgde een onderzoek door de Rijksrecherche naar Voortman. Die neemt dat Van Miltenburg zeer kwalijk.
In een brief aan de voorzitter wees Voortman er eerder deze week op dat ze Van Miltenburg vorig jaar meteen al vertelde dat zij het lek niet kon zijn omdat ze geen kennis droeg van een aantal gelekte namen. Voortman had intern wel gesproken over een vertrouwelijk verslag dat voor alle Kamerleden ter inzage lag, maar daarin stonden niet alle gelekte namen.

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman staat de pers te woord na afloop van het vragenuur in de Tweede Kamer. Beeld anp
GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman staat de pers te woord na afloop van het vragenuur in de Tweede Kamer.Beeld anp

Controverse rond Van Miltenburg

De nieuwe ophef rond Van Miltenburg doet haar positie geen goed. Er is een lange reeks van incidenten, waarbij haar voorzitterschap onder vuur kwam te liggen. In december 2013 maakten acht fractievoorzitters op anonieme basis tegenover de Volkskrant gewag van onvrede over haar functioneren als voorzitter. Ook achter de schermen van het presidium, dat Van Miltenburg voorzit, is al lange tijd sprake van slechte onderlinge persoonlijke verhoudingen.

Naam aangetast

Voortman vindt dat zij door de hele gang van zaken in haar goede naam is aangetast. Ze werd gedurende een half jaar verdacht van een ambtsmisdrijf. Het Openbaar Ministerie liet uiteindelijk in december weten dat Voortman nooit als verdachte had mogen worden aangemerkt.

Nu de hele procedure achter de rug is, wilde Voortman alsnog weten waarom er aangifte werd gedaan en niet is gevraagd om een lichter vooronderzoek. Zij verbaasde zich er ook over hoe citaten uit een tweegesprek tussen haar en Van Miltenburg in De Telegraaf terechtkwamen. Verder zegt ze dat de afspraak destijds was dat er géén aangifte zou worden gedaan als Voortmans eigen fractievoorzitter een disciplinaire maatregel zou nemen wegens loslippigheid binnen de fractie. Fractieleider Bram van Ojik schorste haar daarom een maand.

Het presidium is woensdag de hele dag bezig geweest met discussie over wie waarvoor verantwoordelijk is geweest en hoe dat te formuleren. Na urenlang beraad kwam het Presidium woensdagavond met het antwoord aan Voortman. Daarin spreken de leden uit dat zij het betreuren dat het imago van Voortman door de affaire is beschadigd. Maar zij wijzen er ook op dat het besluit tot aangifte door het hele Presidium genomen werd en dat die aangifte niet specifiek tegen Voortman gericht was.

Dat de Rijksrecherche het onderzoek vooral op Voortman richtte, was 'louter de verantwoordelijkheid van de Rijksrecherche'. In de aangifte, die woensdag ook werd vrijgegeven, vermeldt Van Miltenburg overigens wel dat Voortman binnen haar eigen fractie over kandidaten had gesproken. Maar daaraan verbond de voorzitter geen conclusies.

Kamervoorzitter Van Miltenburg krijgt in 2013 een handkus van premier Rutte. Beeld anp
Kamervoorzitter Van Miltenburg krijgt in 2013 een handkus van premier Rutte.Beeld anp

Halbe Zijlstra

Opmerkelijk en nieuw is dat Van Miltenburg op 24 juni 2014 over het lek sprak met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Kamercommissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Hij adviseerde haar de rijksrecherche in te schakelen. In het feitenrelaas van het presidium staat meteen na deze passage: 'N.B. 's avonds informatie bij De Telegraaf bekend.'

Het Presidium gaf Van Miltenburg woensdagavond de opdracht de zaak verder uit te spreken met Voortman. Die heeft nog steeds enkele grote vragen die niet beantwoord zijn. Zo wil zij nog steeds weten waarom Van Miltenburg haar in verband bracht met het lek, terwijl zij had geprobeerd uit te leggen dat zij de gelekte namen niet kende. Ook wil Voortman nog steeds weten hoe fragmenten uit een vertrouwelijk tweegesprek tussen haarzelf en Van Miltenburg in De Telegraaf belandden.

Voortman zal hoogstwaarschijnlijk later deze week met Van Miltenburg verder gaan praten over de de vraagtekens die zij heeft bij haar integriteitsschending. In een verklaring zei Voortman dat ze het gesprek met Van Miltenburg over haar openstaande vragen wil aangaan. 'Maar ik ben al wel blij met de opheldering die er nu is. Dat is een goede eerste stap.'

Meer over