Van Mierlo: 'Niemand in EU geeft leiding'

Europa kan een verdere integratie wel op zijn buik schrijven als er niet het nodige verandert in de manier waarop de Europese Unie haar besluiten neemt....

Van onze correspondent

BRUSSEL

De bewindsman benutte zijn hoogstwaarschijnlijk laatste bezoek in functie aan Brussel voor een waarschuwing tegen de dreigende verschraling van Europa. Volgens hem blijft de politieke coordinatie in gebreke. Er is geen instantie meer die leiding geeft.

'Als alles in de Unie wordt teruggebracht tot geldstromen en huishoudboekjes, wordt het een vervelende gemeenschap. De ministers van Financiën moeten niet de politieke directeuren worden. Dat dreigt out of the blue nu wel ineens te gebeuren.'

Van Mierlo doelt op de toenemende macht van de ministers van Financiën en andere vakministers, aan wie steeds meer besluitvorming toekomt op hun vakgebied. Daardoor dreigt de Unie echter te versnipperen. Aan de andere kant nemen de Europese Raden, waarin de regeringsleiders bij elkaar komen, ook steeds meer taken op zich, terwijl ze daarvoor niet de juiste achtergrond hebben.

Hoewel de minister erkent dat deze ontwikkeling moeilijk te keren is, zegt hij niet alleen negatief te zijn. 'Voor de burgers wordt de Europese Unie steeds grijpbaarder. Als we eenmaal de euro hebben, krijgt het integratieproces een enorme impuls', zo verwacht Van Mierlo. 'De burger zal zich dan drukker maken om Europa en ook gaan proberen meer invloed uit te oefenen.'

De minister maakte zich gisteren boos en bezorgd over de situatie in Kosovo. 'De Europese Unie vervreemdt nu van Kosovo', zegt hij. Dat ligt vooral aan de neiging van de grote landen in de EU om hun eigen gang te gaan. Zij hebben zich, samen met de VS en Rusland, verenigd in de Contactgroep, en bedisselen daar zaken waarin de kleinere EU-partners niet worden gekend.

'Als de Contactgroep niet werkt, treft de EU blaam. Het is van tweeën één: of wij houden, als EU, op te praten over Kosovo omdat we er toch geen invloed op kunnen uitoefenen, of wij krijgen werkelijk een stem in de Contactgroep', zo hekelde de minister de neiging van de Unie om slogan-rijke communiqués uit te doen gaan.

Meer over