Van Mierlo krijgt Rome niet op EU-lijn

Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken heeft er grote moeite mee dat de Italiaanse gezant als enige van de EU-ambassadeurs weer in Teheran verblijft....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Donderdag bleek tijdens overleg van Van Mierlo met de Tweede Kamer hoe moeilijk het is de EU op één lijn te krijgen als het over buitenlands beleid gaat.

Naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak in Duitsland, eerder deze maand, in het Mykonos-proces waarbij bewezen werd verklaard dat Teheran achter een dodelijke aanslag zat, heeft de EU haar ambassadeurs teruggeroepen. Tevens werd de zogeheten kritische dialoog gestaakt.

Op 29 april besloot de EU haar ambassadeurs weer terug te sturen naar Teheran. Maar de dag daarop lieten de Iraniërs weten geen prijs te stellen op terugkeer van de Duitse gezant. Als reactie daarop riep Van Mierlo onmiddellijk de overige EU-lidstaten op de ambassadeurs toch niet te laten terugkeren. Daarmee wilde de EU tegenover Iran benadrukken dat de EU het niet neemt dat maatregelen tegen één lidstaat worden genomen, terwjl het beleid door alle EU-lidstaten wordt gesteund. De Italiaan zat toen echter al weer in Teheran.

Van Mierlo vertelde de Kamer dat hij met Dini heeft afgesproken dat de Italiaanse ambassadeur zal pogen er bij de Iraanse autoriteiten op aan te dringen hun positie 'te heroverwegen'. Als dat niet lukt zal Rome de aanwezigheid van de ambassadeur 'heroverwegen'. VVD-woordvoerder Weisglas noemde dit 'halfslachtig'. Weisglas: 'Hij zou toch de volgende dag met het vliegtuig terug hebben kunnen gaan'. Van Mierlo: 'Ik hoor uw opvatting niet met onbegrip aan.'

De minister zei echter dat het 'maar net' lukt om alle opvattingen in de EU over Iran 'aaneen te smeden'. In het voorstel van Weisglas om helemaal te stoppen met de kritische dialoog zag Van Mierlo niets. Weisglas had zich uitermate geërgerd aan geluiden uit Teheran waarin het EU-beleid 'imperialistisch en zionistisch' werd genoemd. op zo'n manier is er volgens de VVD-er geen dialoog mogelijk. Weisglas: 'Over en klaar. Weg ermee.'

Van Mierlo herhaalde het regeringsstandpunt dat het geen zin heeft militaire attaché's terug te sturen, zoals een kamermeerderheid wil.

Meer over