Van Mierlo gelast onderzoek naar gezant Moskou

Minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken heeft zijn hoogste ambtenaar verzocht uit te zoeken hoe de Nederlandse ambassadeur in Moskou het regeringsbeleid inzake NAVO-uitbreiding heeft uitgedragen....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

De ambassadeur is het niet eens met het regeringsbeleid, dat een grotere NAVOondersteunt. Een ambassadeur wordt geacht het regeringsbeleid uit te dragen. Op Buitenlandse Zaken was het standpunt van de ambassadeur bekend.

Het lijkt volgens waarnemers te gaan om een klassiek geval van te sterke identificatie met een gastland. Vrijwel alle westerse ambassadeurs in Moskou zijn tegen NAVO-uitbreiding, terwijl al hun collega's in Midden- en Oost-Europese landen vóór zijn.

VVD en CDA zeggen dat de ambassadeur moet opstappen als hij zich niet bij het regeringsbeleid kan neerleggen. VVD-leider Bolkestein, die het overigens van harte eens is met De Vos van Steenwijk, verwijst naar E. Korthals Altes, die in de jaren tachtig als ambassadeur is opgestapt omdat hij tegen het plaatsen van kruisvluchtwapens was.

PvdA en D66 gaan niet zo ver. PvdA-woordvoerder Van Traa vindt dat De Vos van Steenwijk zijn mening niet moet verkondigen tegenover Russische gesprekspartners.

De Vos van Steenwijk staat in Moskou bekend als een steile diplomaat die zijn personeel laat opstaan wanneer hij een ruimte betreedt. De ambassadeur, die twee jaar voor zijn pensioen zit, houdt zich in de regel meer bezig met handelsbevordering dan met politieke zaken.

Meer over