Van medicijnen wordt 5 procent weggegooid

Jaarlijks gooit de Nederlandse consument voor tweehonderd miljoen gulden aan ongebruikte medicijnen weg. Dat blijkt uit een onderzoek van de faculteit farmacie van de Universiteit Utrecht, waarin wordt geconcludeerd dat 5 procent van de geneesmiddelen wordt weggegooid....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Oudkerk, die naast zijn kamerlidmaatschap praktizerend huisarts is, beaamt wel dat de Nederlandse huisartsen sober voorschrijven in vergelijking met collega's uit andere Europese landen. 'Maar het kan nòg soberder. Tachtig miljoen lijkt misschien weinig op het totaalbedrag dat aan geneesmiddelen wordt uitgegeven, maar het is ongeveer het bedrag dat de minister van Volksgezondheid in haar hoofd had toen zij de pil uit het ziekenfondspakket wilde halen.'

Uit het onderzoek, waaraan tweeduizend huishoudens en 51 apotheken meededen, blijkt dat het Nederlandse medicijnkastje over het algemeen keurig is opgeruimd. Driekwart van de ondervraagden zei helemaal geen overtollige medicijnen te hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat er vooral restanten ontstaan van middelen die kort houdbaar zijn, zoals oog-, oor- en neusdruppels, en van medicijnen tegen ademhalingsstoornissen, spier- en skeletklachten en pijn en koorts. Volgens de onderzoekers schrijven artsen deze middelen vaak voor met de indicatie 'zo nodig'. Ze vermoeden dat deze middelen worden afgedankt als de klachten zich niet (opnieuw) voordoen eer de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Oudkerk pleit daarom voor het weren van de indicatie 'zo nodig'. Oudkerk: 'Die middelen liggen als een soort placebo in het medicijnkastje.' Hij vindt dat er overleg moet komen met huisartsen, specialisten en apothekers over alle middelen waarvan veel overblijft. Prof. De Jong, die het onderzoek leidde, zei evenwel: 'Als econoom beschouw ik medicijnen als gebruiksartikelen, en dan vind ik een restant van 5 procent niet slecht. Als je bij aardappelen of groente gaat kijken, kom je op een veel hoger percentage uit.'

Meer over