Van doorloper tot praatpaal

De Friese doorloper is niet echt in de vergetelheid geraakt sinds hij aan de kant werd geschoven om plaats te maken voor de ijshockeyschaats, de noren en de klapschaats....

De schaatsen vormen maar een klein onderdeel van de tentoonstelling, die in samenwerking met het Nationaal Archief en de TU Delft is samengesteld. Een bezoek aan de expositie is volgens de makers een ware ontdekkingstocht langs Nederlandse producten en technieken, van groot tot klein, van gebruiksvoorwerp tot gadget en voorzieningen met maatschappelijk nut. Aan de hand van objecten, filmmateriaal, octrooien en tekeningen (de laatste twee categorieën uit de periode 1580-1990) is te zien wat Nederlandse uitvinders en ontwerpers door de eeuwen heen hebben voortgebracht.

Dat varieert van tekeningen van Simon Stevin en Jan Adriaanszoon Leeghwater tot de windbestendige SENZ-stormparaplu, van beelden van een antiek baggertoestel of een lopende telegraaf tot de praatpaal van industrieel ontwerpers uit Delft, van een getekende droogtrainer voor het leren van de schoolslag tot een High Speed Train 2020 en een voertuig voor 5- tot 15-jarigen.

Met thema’s als de strijd tegen de elementen en het overbruggen van afstand geeft de tentoonstelling ook een beeld van hoe Nederlanders hun leven en werk hebben veiliggesteld en makkelijker gemaakt. Dan hebben we het onder andere over dijken en polders.

In sommige van de paviljoens van de TU Delft kunnen bezoekers zelf modellen en producten testen, zoals de stormparaplu bij een windturbine, en ook plannen aandragen voor productverbetering en -innovatie.

Wim Wirtz

Meer over