Van de 'sereniteit' is in België niet veel meer over

De Waalse christelijk-sociale PSC heeft gisteren premier Jean-Luc Dehaene dringend gevraagd zijn gezag te laten gelden. De talloze ruzies over de affaires die België al weken in hun ban houden, moeten stoppen, vindt de PSC....

Van onze correspondent

Jos Klaassen

BRUSSEL

Van de 'sereniteit' die vorige week donderdag tijdens het parlementair debat over 'de affaires' heerste, is weinig meer over. Momenteel woeden 'oorlogen' tussen de rechters, tussen de politiediensten en tussen de politici.

Intussen vraagt de voorzitter van de parlementaire Commissie P., Freddy Troch, iedereen te stoppen met het wild geraas. 'Alsjeblieft, laten we ermee stoppen dat iedereen iedereen verwijten maakt. Het enige wat telt is de veiligheid van de burger.' De Commissie P. moet de blunders van politie en justitie onderzoeken. De oproep van Troch lijkt weinig gehoor te vinden.

Het groene Agalev (Anders Gaan Leven) vatte maandag de toestand treffend samen: 's morgens zitten de rijkswacht en het parket elkaar in de haren en onmiddellijk daarna beginnen de politici van de SP en de CVP te bekvechten.

Zo is Louis Tobback, de voorzitter van de Socialistische Partij, in het geweer gekomen tegen minister van Justitie Stefaan De Clerck (CVP). De Clerck heeft volgens Tobback de Rijkswacht ten onrechte in het verdomhoekje geplaatst.

De Clerck nam gisteren gas terug. 'Ik heb vorige week geen enkele conclusie getrokken', zei hij in een gesprek met de BRTN-radio. 'Ik heb enkel bepaalde citaten aangehaald. Ik heb persoonlijk nog geen enkele conclusie naar voren gebracht. Ik zal pas concluderen na kennisname van alle dossiers.'

De Vlaamse én Waalse liberalen op hun beurt eisen opheldering over uitspraken van Paul Van Keer, de voorzitter van de grootste vakbond van de Rijkswacht. Van Keer heeft gedreigd dossiers te openbaren, waarin 'hooggeplaatste personen' verwikkeld zijn en die door het gerecht in de doofpot lijken te zijn gestopt. In de krant De Morgen zei hij gisteren: 'Ik stel vast dat de magistratuur met al haar toga's bepaalde dossiers wil toedekken.'

Van Keer heeft niet de hele Rijkswacht achter zich. Twee andere bonden, het Syndikaat voor de Vooruitgang van het Rijkswachtpersoneel en de Rijkswachtdiensten, eisen dat Van Keer zijn beweringen waarmaakt. Als hij dat niet kan, zou zijn vakvereniging ontbonden moeten worden.

Michel Bourlet, Procureur des Konings te Neufchâteau, heeft intussen de guerre des juges van nieuwe munitie voorzien. In de eerste plaats heeft hij kritiek op Jacques Velu, ere-procureur-generaal van het Hof van Cassatie. Velu heeft in zijn rapport over de justitie van Charleroi geschreven dat Marc Dutroux geen bescherming genoot van iemand bij het parket van Charleroi.

Bourlet bestrijdt dat. 'Ik vraag me af waarop Velu dat baseert. Ik heb om de arrestatie van hoofdinspecteur Zicot gevraagd, ik heb die toch ook gekregen?', aldus Bourlet, daarmee bedoelend dat Dutroux wel degelijk bescherming genoot. Bourlet verbaast zich erover dat hem niet is gevraagd daarover informatie te verschaffen.

De Procureur des Konings begrijpt ook De Clercks verwijten aan de Rijkswacht niet. Hij verzekert dat hij 'fantastich heeft samengewerkt' met de Rijkswacht. Bourlet zegt geen enkele fout bij de Rijkswacht te zien. Om cynisch te vervolgen: 'Maar ik heb de Rijkswacht ook om informatie gevraagd'. Het is een sneer naar de Luikse justitie, die haar vertrouwen in de Gerechtelijke Politie had gezocht. De procureur van Charleroi Marchandise erkende maandagavond dat de Rijkswacht geen blaam treft. Het parket zelf heeft de informatie van de Rijkswacht over Dutroux niet aan de Luikse doorgespeeld. Het argument daarvoor luidt dat er te veel 'onbevestigde elemanten' zaten in oDossier Othello van de Rijkswacht.

In de affaire-Dutroux heeft de justitie van Neufchâteau bevestigd dat er een merkwaardige samenloop is tussen de ontvoering van kinderen en de betaling van forse bedragen op de rekening van Dutroux. Dutroux heeft steeds rond de data waarop kinderen zijn verdwenen bedragen ontvangen ter hoogte van enkele tienduizenden guldens. Zo kreeg hij drie weken na de ontvoering van Loubna Benaïssa 55 duizend gulden op zijn rekening gestort. Sommige Belgische media vermoeden dat opdrachtgevers Dutroux hebben betaald voor de meisjes. De justitie acht deze conclusie nog 'te vroeg'. De justitie van Neufchâteau spreekt categorisch tegen dat op de videobanden die bij Dutroux zijn gevonden 'een hoge Belgische politicus' te zien is.

Meer over