Van Boxtel wil impuls breedband-internet

De overheid gaat de introductie van snel internet bevorderen. Onder meer door nieuwbouwwoningen direct aan te sluiten op het glasvezelnetwerk....

Van Boxtel ergert zich aan de traagheid waarmee het Nederlandse bedrijfsleven de infrastructuur voor internet ontwikkelt. 'Ik maak me zorgen over de stagnerende ontwikkeling op dit terrein', aldus Van Boxtel.

Daarmee doelt de bewindsman voornamelijk op de introductie van het zogeheten breedband: verbindingen die snel genoeg zijn om bijvoorbeeld tv te kijken op een computer.

Breedband is tevens nodig voor veel digitale overheidsdiensten die Van Boxtel heeft beloofd. 'Ik ga de ontwikkeling van breedband stimuleren', aldus Van Boxtel.

Volgens hem moet bij nieuwbouw en vernieuwbouw een glasvezelkabel tot in de woonkamer worden doorgetrokken. Telefoon- en kabelmaatschappijen vinden dat voorlopig te duur. De snelheid van internet ligt daardoor ver beneden het technisch haalbare.

De overheid, stelt Van Boxtel, gaat de uitbreiding niet betalen, maar kan wel helpen. Bijvoorbeeld door de aanleg van riolering te combineren met het trekken van kabels.

Daarnaast kan monopolievorming onder internet-aanbieders harder worden aangepakt, vindt de bewindsman. De concentratie van aanbieders leidt volgens hem tot marktverstarring en uitstel van investeringen.

Ten slotte moet de overheid volgens Van Boxtel de introductie stimuleren van producten die van deze nieuwe technieken gebruikmaken.. Bijvoorbeeld door geavanceerde diensten aan te bieden, buurtprojecten te financieren of de veiligheid op internet te bevorderen.

Meer over