Van Aartsen hekelt 'emotionele' roep om militaire actie

Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken opent de aanval op politici, burgers en journalisten die op basis van emoties om militair ingrijpen roepen als de televisiebeelden van mensonterende taferelen vertoont....

In een rede in Duisburg voor de Vierde Duits-Nederlandse conferentie zegt Van Aartsen vandaag dat de snelle berichtgeving via satelliet-televisie en Internet een te smalle basis is om belangrijke beslissingen te nemen. 'De kwaliteit van de berichtgeving laat steeds meer te wensen over. (...) De druk van de hoofdredacteur om een scoop te maken wordt steeds groter', aldus de bewindsman.

'Het nieuws krijgt zo steeds meer een soapgehalte. Het gevaar dat de CNN-factor verwordt tot een virtuele rattenvanger van Hamelen is niet meer denkbeeldig. Burgers en politici - geconfronteerd met mensonterende beelden - scharen zich binnen luttele uren achter éé of andere zaak. De roep om harde actie klinkt dan luid. Goed, effectief buitenlands beleid kan echter niet zijn gebaseerd op primaire emoties. Snelheid van informatie kan geen overhaaste beslissingen afdwingen.'

Van Aartsens woordvoerder had dinsdag al laten weten dat de minister zich ergert aan de 'leunstoeldiplomaten' die op basis van de 'BV Emotie' pleiten voor harder Nederlands optreden inzake Oost-Timor. Van Aartsen wil 'het hoofd koel houden'.

Maar ook in het diplomatieke verkeer worden door de snelle berichtgeving fouten gemaakt, geeft Van Aartsen toe. Dat noemt hij 'een koude douche'. En de mogelijkheden om effectief te handelen in het internationaal verkeer zijn beperkt.

Van Aartsen roept op tot een debat over de verschuiving van de balans tussen respect voor de nationale soevereiniteit en verdediging van de mensenrechten. 'Gisteren was het Kosovo, vandaag is het Oost-Timor, wie weet wat morgen in het verschiet ligt?'

Meer over