Van Aartsen heeft een nieuw idee uitgebroed

Nu Van Walsum voorzitter is van de Veiligheidsraad, moet Nederland proberen meer gewicht te krijgen in de internationale politiek. Van Aartsen heeft een nieuw idee uitgebroed....

Nu de Oost-Timorese zaak eens te meer laat zien dat de VN niet in staat zijn snel te handelen, begint Van Aartsen zich op te werpen als voorlichter van de VN. Goed, effectief buitenlands beleid kan niet gebaseerd zijn op primaire emoties (de Volkskrant, 9 september). Snelheid van informatie kan geen overhaaste beslissing afdwingen. De VN treft geen blaam, de zondebok zijn politici, journalisten en burgers die op basis van emotie roepen om actie. Emoties die opgeroepen worden door het hoge soapgehalte van het nieuws.

We zijn toch niet gek? Of rennen er steeds soapsterren met geweren door de straten van Dili, in een snel in elkaar geflanst decor van Joop van den Ende? De kwaliteit van de berichtgeving laat steeds meer te wensen over. . . Van Aartsen laat de realiteit met de daarbij behorende emoties voor wat het is. Hij klinkt als een hypocriete beurshandelaar, die beweert dat je je bij de aankoop van aandelen nooit door je emoties moet laten leiden. Terwijl diezelfde handelaar zijn best doet om het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen een cijfertje te geven.

TILBURG Gert van den Dongen

Smakeloos

Goed nieuws: tot opluchting van velen gaat er eindelijk een vredesmacht naar Oost-Timor (de Volkskrant, 13 september). Smakeloos detail: Van Aartsen, die vorige week nog waarschuwde voor de emoties die de pers met haar gruwelverhalen losmaakt, claimt meteen het Nederlandse aandeel in de diplomatieke overwinning. Dat lijkt me inderdaad echt relevant. Het is maar waar je geëmotioneerd van raakt.

NIJMEGEN Marloes Morshuis

Interventie

Met stijgende verbazing las ik het artikel 'Van Aartsen hekelt ''emotionele'' roep om militaire actie': 'Van Aartsen roept op tot een debat over de verschuiving van de balans tussen respect voor de nationale soevereiniteit en verdediging van de mensenrechten. ''Gisteren was het Kosovo, vandaag is het Oost-Timor. . .''

In Kosovo werd de soevereine staat Servië gebombardeerd buiten de VN om, en werd zoveel mogelijk publieke emotionele steun gezocht. In Oost-Timor is geen sprake van nationale soevereiniteit, maar van een bezettende macht die niet erkend is door de internationale gemeenschap. Een verzoek aan legeronderdelen in Indonesië om medewerking is onder internationaal recht echt niet nodig.

Als Van Aartsen minister van Groot-Brittannië was geweest rond 1940, had hij dan Hitler gevraagd om toestemming voor interventie in Holland?

RENKUM Hans van Oorschot

Illegaal

Minister Van Aartsen vindt terecht dat buitenlandse politiek niet moet zijn gebaseerd op primaire emoties. Maar is daarvan sprake, indien wordt gevraagd om interventie door de internationale gemeenschap in Oost-Timor? Indonesië heeft Oost-Timor illegaal geannexeerd. De VN erkennen deze annexatie niet. Vele tienduizenden Timorezen zijn sinds 1975 gedood door het Indonesische leger. En nu de bevolking massaal voor onafhankelijkheid heeft gestemd in een door de VN begeleid referendum, ontketent dat leger met behulp van de milities een bloedige terreurcampagne tegen de Timorezen.

Ik zou zo denken dat zij die voor acties pleiten - economische sancties, het zenden van een interventiemacht, of wat dan ook - door meer dan alleen primaire emoties worden gedreven. Als Van Aartsen dat niet inziet, verdient hij het niet om minister van Buitenlandse Zaken van een democratische rechtsstaat te zijn.

ROERMOND M. Buurman

Mislukking

Als we nu eens eerlijk zouden zijn en een analyse maken van wat de Verenigde Naties in de afgelopen jaren hebben veroorzaakt, dan kunnen we maar tot één conclusie komen. Ruanda, Kroatië, Kosovo en nu weer Oost-Timor. Allemaal ingrepen die miljarden kosten, en op een mislukking en een bloedbad uitliepen en die de rest van de wereld een gevoel van onmacht geven.

Zwakke heelmeesters maken stinkende wonden, gaat hier maar al te duidelijk op. Zolang het de VN aan daadkracht ontbreekt, kunnen ze zich beter afzijdig houden.

Wil men een volk helpen dat met genocide wordt bedreigd, dan is er maar één weg! Zorg dat deze groep zichzelf kan verdedigen, desnoods via illegale wapenleveranties. De CIA of KGB kan daar goed voor zorgen.

AMSTELVEEN Rami de Lieme

Meer over