Valt het doek voor Bram Moszkowicz?

De meningen zijn verdeeld, maar deze tweeledige is de afgelopen maanden veel gehoord, in de wandelgangen van menig gerechtsgebouw: Bram Moszkowicz heeft het er zelf naar gemaakt, maar het zou toch zonde zijn als de tuchtrechter maandag definitief een einde maakt aan zijn advocatenloopbaan. Want zittingen met Moszkowicz zijn zelden saai en hij kan fraai pleiten.

Bram Moszkowicz. Beeld ANP
Bram Moszkowicz.Beeld ANP

Barm Moskowicz wil zichzelf heel graag behouden voor het vak. 'Ik hoop dat ik mijn passie kan blijven uitoefenen', zei hij in februari tegen het Hof van Discipline in Den Bosch. Deze hogere tuchtrechter moet maandag het oordeel vellen. Handhaaft dit tribunaal het harde oordeel van de Amsterdamse Raad van Discipline en verbant het Moszkowicz definitief uit de rechtszaal? Of strijkt het met de hand over het hart en geeft het de raadsman een tweede kans door hem een lichtere maatregel op te leggen?

Ook in dat geval zal Moszkowicz de uitoefening van zijn praktijk een tijdlang aan zijn kantoorgenoten moeten overlaten, want het lijkt uitgesloten dat hij wegkomt met iets anders dan een schorsing. Moszkowicz kan alleen maar hopen dat die niet voor het leven zal zijn.

Klachten
De tuchtzaak komt voort uit een fors pakket klachten. Moszkowicz verzuimde stelselmatig contante betalingen (aan de orde van de dag in zijn praktijk) boven de 15.000 euro met de deken te bespreken en kwam afspraken met cliënten niet na. Verder volgde hij de verplichte bijscholingscursussen niet en had hij zijn jaarrekeningen niet op tijd klaar.

Vorig jaar september bleef Moszkowicz weg bij de zitting van de Raad van Discipline, omdat hij anders naar eigen zeggen zijn beroepsgeheim zou hebben geschonden. Bij het hof verscheen hij wel en erkende hij dat hij fouten heeft gemaakt. Maar hij zei liever zijn tong af te bijten 'dan dat ik zou moeten zeggen dat ik mijn werk niet goed heb gedaan.'

Druk
Moszkowicz gaf toe dat hij de klachten van ex-cliënten te lang voor zich uit heeft geschoven. Hij had het te druk gehad, zei hij, en zijn ouderwetse manier van praktijkvoeren had de zaak ook al geen goed gedaan. Volgens zijn advocaat Gabriël Meijers heeft Moszkowicz zijn professionele leven gebeterd en heeft het oordeel van de Raad van Discipline gewerkt als een 'luide klaroenstoot' die hem weer in het gareel heeft gebracht.

Germ Kemper, de deken die de zaak tegen Moszkowicz aanhangig heeft gemaakt, bleek daar in februari nog niet van overtuigd. Het aantal contante betalingen is teruggelopen, maar Moszkowicz heeft zijn boekhouding volgens hem nog steeds niet op orde.

Meer over