Vakbonden willen minder saneren bij overgenomen Credit Lyonnais

De overname van Credit Lyonnais Bank Nederland (CLBN) door de Generale Bank zal niet tot gedwongen ontslagen leiden, zoals was gevreesd door de vakbonden....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Generale Bank heeft ook nog niet voldaan aan de SER-fusie gedragsregels om voldoende informatie te verstrekken over de voorgenomen overname, vinden de bonden. Vandaag moet blijken of Generale Bank de informatie, onder andere over de geplande koopsom en de accountantsrapporten, wil verstrekken. Dan pas kunnen de bonden verder praten met de nieuwe moeder over de plannen.

Tijdens een speciale bijeenkomst met CLBN en Generale Bank maandag bleek dat de Belgische bank in beginsel zal vasthouden aan de plannen van het zittende bestuur. Dit houdt in dat het 'Actieprogramma 1995-1997' onverkort zal worden uitgevoerd, wat inhield dat er voor eind 1997 zo'n 500 van de thans 2650 arbeidsplaatsen verloren gaan.

Onderdeel van dat programma was ook de voorgenomen verhuizing van alle activiteiten van CLBN naar het nieuwe hoofdkantoor in Rotterdam.

Maar de bank had nog geen overeenstemming met de bonden over een sociaal plan dat aan het programma vast zat. De bonden denken nu dat er veel minder dan 500 arbeidsplaatsen verloren hoeven te gaan. 'We schatten beduidend minder, zelfs minder dan de helft' voor eind 1997, aldus L. Wijnen van de Dienstenbond FNV.

Dat komt omdat de 'Actieprogramma 1995-1997' deels was ingegeven door een extra bezuiniging van 5 procent die door de huidige en zwaar noodlijdende moederbank in Parijs, Crédit Lyonnais, was opgelegd. Omdat de nieuwe moeder nu een gezond bedrijf is met een veel hoger rendement valt de oorzaak van de operatie weg, zo redeneren de bonden. 'CL motiveerde die forse ingreep met haar eigen kritische situatie. Maar de Generale Bank staat er financieel veel beter voor. Daardoor komt de noodzaak voor een drastische reorganisatie te vervallen', zei T. de Leeuw den Bouter van de Dienstenbond CNV.

Een ander plan dat onder het oude regime op stapel stond was het outsourcen van de assurantieactiviteiten van CLBN in Arnhem. Daar werken nu 100 mensen. Omdat volgens FNV-woordvoerder L. Wijnen de nieuwe moeder deze poot alleen wil uitbreiden en niet wil afstoten zullen díe banen in ieder geval behouden blijven.

Niet bekend

Niet bekend

De overname is nog niet definitief rond. Naar verwachting zal het contract binnen enkele weken worden getekend.

Meer over