Vakbond in nood

HET bestuur van FNV Bondgenoten mag ondanks de voortdurende financiële verliezen aanblijven tot de verkiezingen voor een nieuw bestuur in november....

Het stemt droevig dat zulke maatregelen nodig zijn, slechts vier jaar nadat de grootste FNV-bond is ontstaan uit het samengaan van een viertal voorheen zelfstandige vakbonden. De ambities bij deze fusie waren niet gering. FNV Bondgenoten zou grote stappen vooruit kunnen zetten: een strakkere eigen organisatie, een grotere financiële slagkracht en het voortouw nemen bij het debat over de modernisering van de Nederlandse arbeidsverhoudingen.

Helaas hebben de afgelopen jaren vooral problemen laten zien. Het vakbondsapparaat bleef veel te groot waardoor de kosten sterk opliepen in plaats van daalden. Cultuurverschillen tussen de gefuseerde bonden bemoeilijkten bovendien een soepele overgang. De nadien ingezette reorganisaties pakten duur uit. Nog deze week werd bekend dat tenminste zeventig banen moeten verdwijnen om de financiële nood te kunnen lenigen. Het verlies van de bond liep vorig jaar op tot 40 miljoen euro, waar 16 miljoen euro was begroot. Het toch niet geringe startkapitaal van ruim 300 miljoen euro slonk mede hierdoor fors.

Misschien wel de grootste teleurstelling voor FNV Bondgenoten is dat het de bond op generlei wijze is gelukt toonaangevend te worden in het publieke debat over de toekomst van de vakbeweging en de sociale verhoudingen in Nederland. Het bestuur raakte al snel verstrikt in de eigen sores en wist niet los te komen van de managementproblemen. Waar andere bonden hebben besloten de eigen bedrijfsvoering in handen van een directeur te leggen, bleef deze taak bij FNV Bondgenoten in handen van het bondsbestuur. Het beschikbaar stellen van de portefeuilles door het voltallige bestuur enkele weken geleden bewees dat dit brede mandaat averechts heeft uitgewerkt.

Het is te hopen dat een buitenstaander wel in staat zal zijn de problemen van FNV Bondgenoten op te lossen. Het economisch klimaat in Nederland is op dit moment niet zo florissant dat het vakbonden past langdurig alleen met eigen problemen bezig te zijn en daardoor vrijwel geen oog meer te hebben voor de ontwikkelingen in de buitenwereld. In plaats daarvan zou FNV Bondgenoten beter kunnen proberen alsnog haar oorspronkelijke ambitie waar te maken: een sterke gezichtsbepalende vakbond worden.

Meer over