Vakbeweging viert feest om succesvolle lobby zorgverlof

Nog maar een halfjaar geleden leek de massieve druk van de werkgevers tegen invoering van een betaald zorgverlof het kabinet te hebben overtuigd....

'Ik heb een klein feestje te vieren', zegt FNV-bestuurder Kitty Roozemond. 'De doorbetaling van 70 procent proberen we nog te verbeteren in de CAO-onderhandelingen.' Els Tieman, de voorlichter van de vakcentrale, reageert juichend. 'Fantastisch, onze lobby heeft gewerkt.

We hebben heel erg ons best gedaan.'

De christelijke vakcentrale CNV claimt het kabinetsvoorstel als haar eigen plan ('Kabinet neemt CNV-voorstel over'). Tegelijk komt de centrale met een aanvullende wens. Alleenstaande ouders moeten twintig dagen betaald verlof krijgen. Samenwonende werkende ouders hebben immers elk tien dagen, dat is samen dus twintig.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW is laaiend. 'Onnodig, uitlokkend en onuitvoerbaar', luidt de boze reactie. De werkgevers vinden dat werknemers zoveel vrije dagen hebben dat er voldoende ruimte is om te zorgen voor een zieke in de naaste omgeving.

De werkgevers gaan ervan uit dat de tien dagen zorgverlof boven de bestaande verlofdagen zullen worden opgeteld. De kosten voor de bedrijven zijn niet te overzien, aldus VNO-NCW. Maar het bedrag van 15 miljard, dit voorjaar nog genoemd als schadepost voor het bedrijfsleven, komt in het persbericht van gisteren niet meer voor.

De rekensom van de werkgevers werd van alle kanten bestreden toen het betaald verlof dit voorjaar leek te sneuvelen. Hooguit 365 miljoen gulden, berekende het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dat alleen als het verlof volledig wordt doorbetaald.

Volgens Joan Ferrier, directeur van het emancipatie-instituut

E-quality, betalen werkgevers nu ook al voor zorgverlof. Wie zich ziek meldt vanwege de zorg de zorg voor een ziek kind, kost de werkgever immers ook geld. 'Misschien zijn de werkgevers straks, dankzij het kabinetsvoorstel, wel goedkoper uit dan nu.'

Toch zijn de voorstanders van zorgverlof nog niet helemaal tevreden. Dat het verlof alleen kan worden opgenomen voor de zorg aan thuiswonende kinderen en partners en niet voor zieke ouders of partners die elders wonen, wordt breed gezien als een verslechtering ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.

Ferrier ziet het betaald verlof als een belangrijke bijdrage aan de emancipatie. 'Want pas dan gaan mannen er ook gebruik van maken. Dat is nodig om het werk binnens- en buitenshuis eerlijker te verdelen.' Maar ze wil de regeling, samen met de vakbonden en de vrouwenbeweging, wel oprekken, zodat ook mensen met een uitkering, freelancers en kleine zelfstandigen betaald zorgverlof kunnen opnemen.

Meer over