Vakantie?

Koningin Beatrix gaat soms met vakantie zonder haar adres achter te laten. Kan dat zomaar?..

Telefoniste Paleis Noordeinde: 'Waar ze is? Ik denk op Huis ten Bosch. Nee, dat vragen ze me niet vaak. Ik krijg wel veel zakelijke telefoontjes. Dit is het werkpaleis van de koningin. Als u het niet erg vindt, ga ik nu verder, want het staat hier roodgloeiend.'

Telefonist Huis ten Bosch: 'Ze is er niet. Ik weet niet waar ze is. Kunt u bij de RVD vragen.'

Hans Kamp, RVD: 'De koningin is thuis, Paleis Noordeinde of Huis ten Bosch. Ze heeft vanmiddag het afscheid bijgewoond van Scholten, de vice-voorzitter van de Raad van State. Als het officiële aangelegenheden betreft, zeggen wij waar de koningin is. Haar vakantie is privé. Daarover zeggen we niks. Wij beschikken over haar agenda en weten waar ze met vakantie is. Altijd. Het is een keer fout gegaan. Haar privé-afspraken kennen wij natuurlijk ook niet altijd. Ze meldt ons niet dat ze even iets gaat kopen bij de Bonneterie.'

Cissy Brons, secretaris Stichting Oranje Comité Loppersum: 'Jeetje, als u wilt weten wat de Stichting Oranje Comité Loppersum daarvan vindt, moet u bij de voorzitter zijn, de heer Hol. Persoonlijk vind ik dat de koningin net zo veel recht heeft op privacy als ik. Zij heeft haar adviseurs, die hebben allemaal contact met elkaar en met de premier. Die geeft uiteindelijk zijn fiat en daar heb ik vrede mee.'

Erik Jurgens, hoogleraar staats- en bestuursrecht: ' Het hoofd van de hofhouding weet waar ze is. Algemene Zaken weet ook waar ze zit. De minister-president moet altijd in staat zijn het staatshoofd te kunnen raadplegen. Ze is soms onbereikbaar voor de RVD, want die heeft niets van doen met staatszaken. '

Gijs van der Wiel, ex-hoofddirecteur Rijksvoorlichtingsdienst RVD: 'Ik heb nooit meegemaakt dat ze helemaal zoek was. Ze belt 's morgens niet naar Kok dat ze die middag gaat winkelen in Oxfordstreet in Londen. En als ze met vakantie is en het gaat regenen en ze besluit niet verder te rijden, hangt ze ook niet meteen aan de lijn. Als ik moest weten waar ze was, wist ik dat binnen een halfuur, soms kostte het een uur. Er zijn altijd mensen in de omgeving van de koningin, zoals dat heet. Je moet je contacten hebben. Het hoofd van de bewaking moet je kunnen bellen: Erik, of Jaap, waar zit je? Ik kon het goed vinden met het hoofd van de chauffeurs. Je moet dat praktisch oplossen. Aan het hof weten ze ook waar die auto's zijn. De vorige koningin - en de huidige ook, geloof ik - vond dat niemand er iets mee te maken had als zij met vakantie ging. Zij wilde het tegen niemand vertellen. Dat hoeft de koningin ook niet te doen, dat doen de mensen in haar omgeving wel.'

Willem Oltmans, journalist en Oranje-fan: 'In de krant stond een keer dat Koningin Elizabeth veel meer aan haar ambt doet dan Beatrix. Hans van der Voet, de voormalige directeur van de RVD, vertelde mij dat de koningin heel veel in cognito doet. Zij zegt tegen de RVD: ''Ik ga vijf gevangenissen bezoeken, ik wil niet lastiggevallen worden, ik ben er de komende veertien dagen niet.'' Zij wil die bezoeken heel serieus afleggen zonder dat ze wordt besprongen door een horde journalisten. Het mens heeft groot gelijk. En die vakanties ook, gun haar in gods naam die vrijheid. Wilhelmina noemde haar paleis de kooi. Beatrix zegt dat niet, maar denkt het wel. Ze zit achter tralies, net als een koningsleeuw in Artis.'

Erica Slump, juridisch medewerker van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: 'Het probleem met Beatrix is dat er geen loco-koningin is. Over de afwezigheid van burgemeesters is iets geregeld in de Gemeentewet. Wacht, ik pak hem er even bij. Artikel 72, het tijdelijk verblijf van de burgemeester buiten de gemeente. ''Indien de burgemeester langer dan zes weken buiten de gemeente wenst te verblijven, behoeft hij daartoe de toestemming van de commissaris. De toestemming mag alleen worden verleend indien het belang van de gemeente zich daartegen niet verzet.'' Ik geloof niet dat dat ooit gebeurt. De praktijk is gewoon dat dat elke gemeente een eerste, tweede, derde en vierde loco heeft. Dat zijn de wethouders. Zijn die ook allemaal weg, dan krijgt de nestor van de gemeenteraad de touwtjes in handen. Is die ook afwezig, krijg je de volgende nestor. Er is er altijd wel een. Dat ligt bij de koningin natuurlijk anders.'

Marinus Hol, voorzitter Stichting Oranje Comité Loppersum: 'Ik kan het alleen maar uit geruchten bevestigen, ik heb het zelf nooit meegemaakt. De koningin wordt regelmatig gesignaleerd in Loppersum. Prinses Marijke heeft in haar kinderjaren gebivakkeerd in de buurt van Loppersum; dat heeft er misschien iets mee te maken. Andere verhalen zeggen dat de koningin een vriendin heeft in Loppersum. Ze is regelmatig in cognito in Loppersum. Nou regelmatig. . . een keer per jaar of in de twee jaren. ''Ze is weer geweest'', hoor ik dan.'

Jaap Stam

Meer over