Vaak de eerste vrouw, en steeds meer een politica

De vrouw wier naam telkens in PvdA-lijstjes opduikt, is Ella Vogelaar. Het meest voor de hand liggende ministerie is Sociale Zaken....

Vogelaar (57) was in haar loopbaan vooral vaak ‘de eerste vrouw die’. Ze was in Nederland de eerste vrouwelijke voorzitter van een vakbond (onderwijsbond ABOP). Ze was de eerste vrouw die vicevoorzitter werd van de vakcentrale FNV. En ze trad in 2003 aan als eerste vrouwelijke president-commissaris van een beursgenoteerd bedrijf, Unilever Nederland. Nog steeds is emancipatie een van haar drijfveren.

Haar carrière kende een opmerkelijke ontwikkeling. In de jaren zeventig was ze actief partijlid van de communistische CPN, in 2004 werd ze lid van het algemeen bestuur van werkgeversvereniging VNO-NCW. ‘Een mens mag gelukkig veranderen, ik ook’, zei ze daarover in 2003 in de Volkskrant.

Hoewel naar eigen zeggen meer bestuurder dan politicus, schuift Vogelaar steeds dichter naar de politiek. Van 2000 tot 2002 was ze projectleider van de Taskforce Inburgering. Ook was ze lid van de commissie-Franssen, die het niveau van de nieuwe inburgeringsexamens onderzocht. In 2005 loste ze als bemiddelaar het conflict op tussen minister Hoogervorst van Volksgezondheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen over de huisartsensalarissen. In het voorjaar van 2006 fungeerde ze als formateur van het nieuwe college van B & W in haar woonplaats Utrecht.

De meeste mensen kennen Vogelaars naam nog van de strijd om het voorzitterschap van de FNV in 1997. Ze was gedoodverfd opvolger van Johan Stekelenburg, maar na een conflict met Lodewijk de Waal ging de laatste er met de buit vandoor.

Behalve de genoemde functies bekleedt Vogelaar het voorzitterschap van ontwikkelingsorganisatie Novib. Ze laat weten ‘geen behoefte’ te hebben op de geruchten over een ministerspost te reageren. ‘Ik weet van niets.’

Meer over