Uur later beginnen op school helpt niet, politiek is nu echt aan zet

De ingezonden brieven van vrijdag 9 juni.

Openbare basisschool in Wormerveer. Beeld Aurélie Geurts
Openbare basisschool in Wormerveer.Beeld Aurélie Geurts

Brief van de dag: Uurtje later beginnen? Alsof dat helpt

Eindelijk gaat er iets gebeuren: het basisonderwijs laat op 27 juni van zich horen. De kinderen mogen een uurtje later komen en de ouders kunnen ruim van tevoren de gevolgen voor hun logistiek in opvang en werk gaan regelen (Ten eerste, 8 juni). Is dit nu werkelijk een actie waarvan politiek Den Haag wakker ligt? Ik betwijfel het. De grote achterstand in beloning ten opzichte van andere hogeropgeleiden liegt er niet om en de werkdruk is torenhoog. Het onderwijs kent het hoogste percentage uitval door burn-out. Dat er iets moet gebeuren is evident. Gaan we op 27 juni met een uurtje later beginnen het verschil maken? Er zal echt veel meer moeten gebeuren. Onderwijsland is te bang om echt zijn tanden te laten zien. Dat is in het verleden al zo vaak gebleken. Sluit het basisonderwijs voor meerdere dagen. En kondig dat niet bijna een maand van te voren aan. Het onderwijs staat aan de vooravond van een personele ramp. De thermometer geeft nu al verhoging aan, maar de koorts loopt de komende jaren snel op. We moeten de politici dwingen de goede financiële keuzes te maken voor datgene waarvan zij de mond vol hebben: goed onderwijs. De politiek is nu echt aan zet.

Kees Francino, Wijk bij Duurstede

Houd het helder

Gerda Mulders tikt Sheila Sitalsing op de vingers (Geachte redactie, 8 juni): de columniste valt de VVD en het CDA onterecht aan op hun vluchtelingenstandpunt. Vluchtelingen is immers een 'veelomvattend begrip,' aldus Mulders. 'Weinigen vluchten echt voor oorlog, de meesten komen voor een beter leven.'

Dit is niet helemaal waar - zo veelomvattend is dat begrip niet. Vluchtelingen vluchten per definitie uit een oorlogssituatie (zoals in Syrië) of proberen aan vervolging te ontkomen (bijvoorbeeld lhbt-mannen en -vrouwen uit veel niet-westerse landen). Terugkeer is gevaarlijk, en daarom heeft Europa via het VN Vluchtelingenverdrag toegezegd deze mensen een onderdak te bieden.

Migranten zijn mensen die uit eigen beweging naar Nederland komen, bijvoorbeeld op zoek naar werk, maar ook om onderwijs te volgen. Deze groep wacht geen 'existentieel' gevaar in het thuisland en wordt dus vaak teruggestuurd. Er zijn natuurlijk situaties denkbaar waarin deze categorieën overlappen, of waarin het onduidelijk is tot welke categorie iemand behoort. Maar los van de vraag hoe de politiek hiermee dient om te gaan, is het belangrijk dit onderscheid helder te hebben.

Jesse van Amelsvoort, Groningen

Gij zult niet doden

Frits Bolkestein schrijft dat het gevangenzetten van iemand vanwege het citeren van een van de tien geboden weinig is voorgekomen in de westerse geschiedenis (O&D, 7 juni). Het betrof de woorden 'Gij zult niet doden' die op een huis waren geschilderd en die op last van de politie verwijderd moesten worden. Hij vergeet de dienstweigeraars die in Nederland tot in de jaren tachtig tot 19 maanden werden opgesloten omdat ze een beroep deden op dat gebod.

Jan Meijer, Amsterdam

Salarisplafond

Het salarisplafond voor presentatoren bij de NPO is verlaagd van 201 duizend euro naar 181 duizend per jaar. NPO-voorzitter Shula Rijxman (sic!) noemt dit een 'sober beloningsbeleid'. Goh... ik zou best willen dat ik ook in aanmerking kwam voor een sober beloningsbeleid.

Sander Smit, Amsterdam

NPO-voorzitter Shula Rijxman. Beeld anp
NPO-voorzitter Shula Rijxman.Beeld anp

Traumatisch bevallen

Ianthe Sahadat schrijft over een onderzoek van Stramrood en Hollander (Wetenschap, 8 juni). Vrouwen blijken vreselijke dingen tijdens een bevalling goed te kunnen doorstaan als ze op dat moment gehoord worden en uitleg krijgen.

'Desnoods zeg je (als arts): er gaan nu heel snel allemaal dingen gebeuren en ik vertel je later rustig waarom.' Heldere boodschap, met een concreet advies: houd als arts contact met de vrouw tijdens haar bevalling over wat er gaat gebeuren en over hoe zij zich voelt.

De voorzitter van de Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie denkt daar duidelijk niet zo makkelijk over. In het artikel komt in een paar regels een heel beleidsplan voorbij van 'samenwerking tussen professionals', 'van tevoren goed luisteren', 'goed formuleren van realistische verwachtingen' en zo verder, uitmondend in de perfecte bureaucratische slotzin: 'Het is echter wel een proces van verandering dat tijd kost.'

Hoeveel tijd kost het een professional om tot zich door te laten dringen dat je tijdens haar bevalling contact moet houden met de vrouw over de dingen die gaan gebeuren en over hoe zij zich op dat moment voelt? Voor degenen die het advies nog niet in praktijk brengen: dóén, vanaf nú.

Wil Hamberg, Rijswijk

Dus u wilde studeren?

Klaas Visser en Han van der Maas tonen aan dat de huidige selectie van studenten door de instellingen onuitvoerbaar is (O&D, 8 juni).

Terug naar de gewogen loting? Mijn faculteit heeft jarenlang hbo-gediplomeerden geselecteerd op basis van een pro-tentamen. Voorafgaand moest de aspirant-student drie pittige boeken bestuderen. Die vormden een goede oriëntatie op de kernvraagstukken van de opleiding.

Ieder jaar werden nieuwe multiplechoice- en open vragen ontwikkeld. Alleen gemotiveerde aspirant-studenten verschenen op het pro-tentamen en alleen het academisch leertalent slaagde. Een voor de aspirant acceptabele selectie en een nuttige studiekeuzehulp.

Voor de opleiding een werkbare en succesvolle aanpak om de juiste student binnen te krijgen. Bij kunstopleidingen is het toch ook volledig geaccepteerd dat je voorafgaand een portfolio moet inleveren?

Karel Labberté, Leiden

Immigratie

Betekent immigratie ter compensatie van vergrijzing (O&D, 7 juni) ook verrijking?

Joop Vermeulen, Den Haag

Meer over