Utrecht

UTRECHT Het zogeheten wijkgericht werken van de gemeente Utrecht gaat door in gewijzigde vorm, zo heeft de gemeenteraad vorige week besloten....

Voor de wijkraden wordt een aantal veranderingen doorgevoerd. Zij vonden dat hun adviezen niet voldoende serieus genomen werden door het college van B en W. In het vervolg kunnen zij hun eigen agenda bepalen. Ze krijgen ook meer duidelijkheid over hun eigen rol en hun positie ten opzichte van andere belangenorganisaties. Bovendien verdwijnt het verschil tussen gevraagd advies (door het college van B en W) en ongevraagd advies (op initiatief van de wijkraad).

Meer over