'Utrecht' wint debat bij Rabo

Met een stemuitslag van Sovjet-allure ging de algemene vergadering van de Rabobank akkoord met een ingrijpend voorstel voor reorganisatie van de topstructuur....

De nieuwe topstructuur waarvoor de Rabobank donderdag eensgezind opteerde, is langdurig voorgekookt in de vele overlegorganen die de coöperatieve bank rijk is. Maar de eensgezindheid bij de uiteindelijke stemming verhult de onenigheid die eraan voorafging.

Want binnen de Rabobank hebben de hoofddirectie en de lokale banken onderling fiks strijd geleverd. De discussie ging, zoals wel vaker bij de Rabobank, uiteindelijk over de vraag waar de macht binnen de bank ligt. In Utrecht - bij de centrale organisatie Rabobank Nederland - of bij de 363 lokale Rabobanken in de regio.

Dat de discussie niet altijd even hoffelijk is gevoerd, valt duidelijk op te maken uit de toespraak die directievoorzitter Hans Smits donderdag hield. 'De elementen die verbetering behoeven zijn: gedrag, houding en respect ten opzichte van elkaar', aldus Smits.

De uitkomst van het debat lijkt een overwinning voor 'Utrecht'. De raad van beheer, hoeder van het coöperatieve element binnen Rabobank Nederland, wordt opgeheven. Die taak ligt voortaan bij de hoofddirectie, die sinds donderdag raad van bestuur heet, net als bij een 'gewone' bank.

De Centrale Kringvergadering (CKV), het overlegorgaan van de lokale banken, moet de hoofddirectie tegenspel gaan bieden. Een rol die tot dusverre voor de raad van beheer was weggelegd, als spreekbuis van de lokale banken. De invloed van de CKV wordt dus uitgebreid. De vergadering krijgt op sommige punten zelfs beslissingsbevoegdheid. Daar staat weer tegenover dat een besluit, als dit eenmaal is bekrachtigd, dan ook voor álle banken geldt.

Dat laatste is belangrijk voor de hoofddirectie. Eenmaal genomen beslissingen kunnen straks aan de lokale banken worden opgelegd. Tot dusverre kon een lokale bank besluiten om niet mee te doen aan bijvoorbeeld een reclame-actie. Met als gevolg dat klanten het product in kwestie niet konden kopen bij hun eigen bank.

Het bindend verklaren van besluiten van de CKV heeft een neveneffect dat de directie niet onwelgevallig zal zijn. Want de herstructurering van de Rabotop wordt gevolgd door een hervorming van de lokale banken. En wat de uitkomst van het debat ook zal zijn, er zullen zeker bepaalde lokale banken ontevreden mee zijn. Als de top van Rabobank Nederland de CKV straks meekrijgt, moeten dissidenten wel volgen.

Meer over