Nieuws

Utrecht maakt meer huizen vrij voor daklozen en kwetsbare jongeren – ook in de rijkere wijken

Utrecht gaat jaarlijks 110 woningen extra beschikbaar stellen voor daklozen en kwetsbare jongeren. Die kunnen zo sneller uitstromen uit een opvanginstelling of een voorziening voor beschermd wonen. De extra huisvesting komt vooral in de meer welvarende wijken met minder sociale woningbouw.

Slaapzaal van daklozencentrum Vaartscherijn in Utrecht.  Beeld Hollandse Hoogte/Erik van 't Woud
Slaapzaal van daklozencentrum Vaartscherijn in Utrecht.Beeld Hollandse Hoogte/Erik van 't Woud

Dit staat in het plan voor huisvesting en ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, dat de gemeente Utrecht en de Utrechtse corporaties en zorginstellingen woensdag hebben getekend. Per 2022 wil de gemeente alle kwetsbare inwoners met urgentie binnen drie maanden passende woonruimte en ondersteuning bieden.

Utrecht is een van de regio’s met de grootste woningschaarste. Die woningnood leidt tot meer dakloosheid, merkten opvangorganisaties. Die zien hoe hun nachtopvang en plekken voor tijdelijk verblijf verstopt raken omdat te weinig daklozen kunnen doorstromen naar een reguliere woning.

‘Er zijn in Utrecht gewoonweg te weinig woningen en dit actieplan zal niet meteen alle nood lenigen’, zegt woordvoerder Willem Lammerink van opvangorganisatie De Tussenvoorziening. ‘Maar binnen de context van wat je kunt doen, zijn dit serieuze stappen. Als ik collega’s spreek over maatschappelijke opvang in andere gemeenten, zijn die jaloers als zij horen wat wij in Utrecht voor elkaar krijgen.’

Jaarlijks komen in totaal 385 woningen beschikbaar voor de uitstroom uit de maatschappelijke opvang, beschermd wonen en de vrouwenopvang. Regulier waren dat er al 275 per jaar. Met de 110 woningen per jaar extra wil de gemeente wachtlijsten wegwerken. Voor kwetsbare jongeren stellen de corporaties jaarlijks vijftig zelfstandige en niet-zelfstandige wooneenheden beschikbaar, met afspraken over de benodigde ondersteuning vanuit de zorginstellingen.

Wethouder Maarten van Ooijen van Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg zegt dat niet eerder de partijen zo intensief op dit punt samenwerkten. ‘Wij willen dat de wachtlijsten voor woonruimte voor kwetsbare inwoners in Utrecht op den duur verleden tijd zijn. Er komt, verdeeld over de stad, meer maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Mensen die in een ggz-instelling verbleven, kunnen zo bijvoorbeeld doorstromen naar een zelfstandige woning, waar ze thuis begeleiding krijgen.’

Vluchtelingen

De wachttijd voor een sociale huurwoning voor reguliere woningzoekenden is in Utrecht opgelopen tot gemiddeld meer dan tien jaar. Vanaf 2015 nam het percentage woningen dat aan ‘urgenten’ wordt toegewezen toe tot 40 procent – vooral door de grote toeloop van vluchtelingen. Nu gaat eenderde van de vrijgekomen woningen naar niet-reguliere woningzoekenden. Nu het aantal statushouders dat gehuisvest moet worden, wat afneemt, kunnen meer daklozen een woning krijgen.

Daarbij wil de gemeente opletten dat de druk op wijken als Overvecht en Kanaleneiland met veel sociale woningbouw niet oploopt, als daar nog meer kwetsbare bewoners worden gehuisvest. De extra woonruimte voor kwetsbare bewoners komt vooral in wijken en buurten waar in het verleden nog relatief weinig woningen aan deze doelgroep zijn toegewezen.

Benedenwoning

‘We willen dat nieuwe woonvoorzieningen vooral in delen van de stad komen waar nu naar verhouding weinig sociale huurwoningen zijn en waar de draagkracht groot is. Gemengde wijken zijn sterkere wijken. Dat doen we bijvoorbeeld door de regel te schrappen dat urgenten niet op de begane grond een woning kunnen krijgen, omdat die woningen het meest gewild zijn. Zo kwamen de urgente woningzoekenden vooral in de flatwijken terecht’, aldus wethouder Kees Diepeveen (Wonen). ‘Ook willen we nog een woonvoorziening waar kwetsbare en niet-kwetsbare jongeren samenwonen. Daarvan hebben we er al een in Leidsche Rijn.’

Het draagvlak onder huurders voor de plannen zal ook groter zijn, als de kwetsbare bewoners evenwichtig over de stad worden gespreid, denkt de wethouder. Uit onderzoeken bleek al eerder dat de wijken met veel sociale woningbouw verzwakken door het groeiende percentage bewoners met problemen. ‘En ook kwetsbare bewoners is het beter als ze verspreid wonen over de stad.’

‘Ervaringsdeskundige Hajar El Karkachi (29) is blij met het plan. Als jongere ‘die veel heeft meegemaakt’ heeft ze zelf in de opvang gezeten en merkte ze toen hoe lastig het is om een leven op te bouwen als je geen huis hebt. Nu zet ze zich in voor kwetsbare jongeren in de positie waarin zij toen zat. ‘Een jongere die zelfstandig op een kamer woont kost de gemeente minder dan een jongere in de opvang’, zegt El Karkachi. ‘Het zijn mooie beloftes, nu gaan we goed kijken of de partijen zich er ook aan houden.’

Meer over