Uranium

Met stomme verbazing hebben wij vandaag kennisgenomen van het onzinnige artikel van Marcel van Dam (Forum, 11 maart). Het zou de heer Van Dam sieren, dat hij eerst goed kennis neemt van de eigenschappen van verarmd uranium, voordat hij zijn ziekmakende onzin als waarheid op papier zet....

Verarmd uranium is niet alleen giftig, doch geeft ook radio-actieve straling af en is hierdoor wel degelijk zeer schadelijk voor de mens indien hij hiermee in contact komt. Reden waarom de Amerikaanse rijksluchtvaartdienst FAA al in 1984 wereldwijd een waarschuwing heeft verzonden hoe met balansgewichten van verarmd uranium om te gaan.

Aan de waarschuwing van de FAA hechten wij meer waarde dan aan de letterlijk ziekmakende onzin van de heer Van Dam.

BENTHUIZEND.J. Batenburg

Meer over