Universiteiten kijken voor lonen top naar markt

De technische universiteiten betalen hun topmanagers het meest. Zij moeten de vergelijking met het bedrijfsleven kunnen doorstaan. De andere universiteiten hebben hun toplonen nu ook afgezet tegen de markt....

Het salaris dat een universiteit aan zijn bestuur betaalt, is vrij. Landelijk ligt alleen de bodem vast, het maximum van een hoogleraarsalaris, inlusief een door de raad van toezicht te bepalen toeslag. In 2001 kon een tophoogleraar met het maximum aantal dienstjaren 7545 euro per maand verdienen.

Alle collegeleden in Nederland krijgen ten minste dat bedrag, het overgrote deel ontvangt bovendien een toeslag op dat salaris. Die toeslagen verschillen per universiteit en vaak ook per collegelid. In Maastricht krijgt de voorzitter van het college 2640 euro per maand toeslag, de rector magnificus 1508 en het derde collegelid 1131. Alledrie krijgen ook een onkostenvergoeding van 182 euro.

De TU Twente betaalt zijn bestuurders ongeveer 125 duizend euro per jaar, de secretaris krijgt net geen 60 duizend euro.

De verschillen in beloning worden niet veroorzaakt door omzet of grootte van de instelling. Wel betalen technische universiteiten hun bestuurders doorgaans beter dan andere universiteiten. Zij werven hun managers in het bedrijfsleven, terwijl de meeste andere instellingen hun top zoeken in de ambtenarij of de politiek. De salarissen in beide laatste sectoren zijn lager dan die in het bedrijfsleven.

De raden van toezicht van alle universiteiten hebben in de loop van 2000 een onderzoek laten doen naar de beloning van hun bestuurders, afgezet tegen vergelijkbare banen in het bedrijfsleven. Daaruit is gebleken dat bestuurders in het vrije bedrijf veel meer verdienen. Maar ook aan sommige hogescholen en ziekenhuizen verdienen de topmanagers meer dan de leden van de colleges van bestuur van de meeste universiteiten. Een aantal raden van toezicht heeft op basis van dat onderzoek de toeslagen voor de bestuurders verhoogd. Onder meer in Nijmegen, in 2000 nog de slechtst betalende universiteit, ging het loon omhoog. Ook de Vrije Universiteit besloot zijn bestuurders beter te belonen. De Technische Universiteit in Delft, vorig jaar een van de beter betalende instellingen, kon geen salarisgegevens presenteren.

Meer over