Unionisten verdeeld, crisis in N-Ierland

Ondanks het historische gebaar van de IRA is het Noord-Ierse vredesproces opnieuw in een crisis beland. David Trimble, de gematigde protestantse leider, werd gisteren niet herkozen als premier van Noord-Ierland....

De Britse minister voor Noord-Ierland John Reid hield gisteren spoedoverleg om te voorkomen dat het vredesproces alsnog instort. Amper anderhalve week geleden werd nog een historische doorbraak bereikt, toen de IRA een deel van de omvangrijke wapenvoorraad onbruikbaar maakte. Trimble en de andere protestantse ministers, die eerder waren afgetreden, bleken daarop weer bereid te zijn de coalitieregering met de katholieken te herstellen.

Trimbles herverkiezing bleek gisteren echter allesbehalve een formaliteit. Volgens de ingewikkelde regels van de Noord-Ierse Assemblee moet de premier voor zijn herbenoeming zowel de meerderheid van de katholieke nationalisten als van de protestantse unionisten zien te verkrijgen. De katholieken steunden in meerderheid Trimbles benoeming, maar bij de protestantse unionisten kreeg hij een stem te weinig. Twee leden van zijn eigen gematigde UUP vertrouwen de IRA onvoldoende en sloten zich aan bij de extremistische unionisten van Ian Paisleys DUP, die altijd tegen het vredesproces gekant zijn.

Volgens minister Reid is de patstelling geen politiek, maar een rekenkundig probleem. Hij probeert een oplossing te forceren door enkele kleine onafhankelijke partijen die het vredesproces een warm hart toedragen, te bewegen zich onder de noemer van de unionisten te scharen en daardoor alsnog een protestantse meerderheid voor de herverkiezing van Trimble te creëren.

Als dit onmogelijk blijkt, rest Reid niets anders dan verkiezingen uit te schrijven. De Britse en Ierse regering voelen daar weinig voor, omdat volgens opiniepeilingen de extremistische partijen flinke winst zullen boeken.

Meer over