Nieuwseconomie

Unilever wil vanaf 2030 cirkel van armoede doorbreken

Unilever verplicht zich in 2030 nog alleen zaken te doen met bedrijven die hun personeel een leefbaar inkomen geven. De definitie voor leefbaar inkomen is een loon dat de basisbehoeften van een gezin dekt, zoals onderdak, eten, kleding, vervoer, onderwijs voor de kinderen en zorg, plus een voorziening mogelijk maakt voor onverwachte uitgaven. Hiermee wil Unilever wat ze ‘cirkel van armoede’ noemt doorbreken.

Unilever heeft ook commerciële redenen om zich te profileren op het gebied van ethiek en duurzaamheid. Beeld arie kievit
Unilever heeft ook commerciële redenen om zich te profileren op het gebied van ethiek en duurzaamheid.Beeld arie kievit

In alle 190 landen waar Unilever actief is, zal met leveranciers (zo’n 60 duizend in totaal) worden onderhandeld om een exact bedrag af te spreken. Maar in veel gevallen zal dat aanzienlijk hoger zijn dan de minimumlonen.

Unilever – producent van levensmiddelen (Knorr, Calvé, Ben & Jerry’s), schoonmaakmiddelen (Omo, Biotex) en persoonlijke verzorgingsproducten (Dove) – wil op deze wijze ook leveranciers dwingen fatsoenlijke lonen te betalen. Unilever is de eerste grote multinational die actie onderneemt om ook de lonen van mensen buiten de eigen organisatie aan te passen.

Commerciële redenen

Oxfam Novib prees het voornemen van Unilever als ‘een stap in de goede richting’. Unilever timmert al jaren aan zijn imago op het gebied van ethiek en duurzaamheid. Nog maar kort geleden maakte het concern bekend een onderzoek te doen naar de invoering van een vierdaagse werkweek naar bedrijven in het eigen concern. Ook tracht Unilever het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en propageert het veganistische producten.

Behalve idealistische redenen, heeft Unilever ook commerciële redenen om dit te doen. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van wat en van wie ze iets kopen. Daarbij spelen behalve prijs ook ecologische, sociale en ethische overwegingen steeds vaker een rol. Unilever zegde ook toe in 2025 twee miljard euro te zullen besteden bij bedrijven die eigendom zijn van mensen die nu ondervertegenwoordigd zijn. ‘De twee grootste bedreigingen voor de wereld zijn klimaatverandering en sociale ongelijkheid’, aldus Unilever-topman Alain Jope. Deze sociale kloof is door de pandemie alleen nog maar verder gegroeid. Jope vertelde voor de BBC dat Unilever ‘een positieve bijdrage wil leveren aan de strijd tegen het groeiende probleem van sociale ongelijkheid’.

Unilever wil kansen creëren voor het personeel door meer focus te leggen op managementfuncties voor vrouwen en voor andere ondervertegenwoordigde groepen. Het gaat hierbij om mensen met een handicap, mensen uit de LHBTI-gemeenschap en etnische minderheden. Het bedrijf benadrukt er trots op te zijn een gelijk vrouw-man percentage in managementfuncties wereldwijd te hebben.

Meer over