Uniek

Het valt op dat in de discussie over aftrek van hypotheekrente voortdurend wordt gesteld dat Nederland een 'unieke' positie inneemt in de Europese Unie (Forum, 6 augustus)....

Toegegeven, het is niet gemakkelijk een bron te vinden voor een vergelijkend onderzoek op dit gebied en ik neem aan dat de nieuwe Nederlandse EU-commissaris die fiscale harmonisatie moet gaan bevorderen, dat punt wel ter hand zal nemen. In elk geval is het argument van de 'unieke' positie van Nederland in de EU misleidend.

DREUMEL A.D.H. Simonsz

Meer over