Uni-invest groeit naar een miljard in omvang

Het beleggingsfonds Uni-Invest onderhandelt over de aankoop van een aantal onroerend-goedportefeuilles met een totale waarde van 250 tot 350 miljoen gulden....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Uni-Invest streeft naar een belegd vermogen van 1 miljard gulden, voor de helft bestaande uit eigen vermogen. Op 31 maart was het belegd vermogen nog ruim 723 miljoen. Het fonds maakte woensdag verder bekend dat drie transacties zijn afgerond.

Het gaat om de verkoop van bijna tweehonderd flatwoningen in Amsterdam, die de aandeelhouders een boekwinst oplevert van 5,5 miljoen gulden. Verder heeft het beleggingsfonds kantoorpanden in Roermond en Vlaardingen aangekocht voor bijna 32 miljoen. Van dit bedrag is 40 procent gefinancierd door een onderhandse emissie; voor de overige 60 procent is een hypotheek afgesloten met een rente van 7 procent.

De kantoren zijn langdurig verhuurd aan overheidsinstanties. Ze hebben bij aankoop een bruto rendement van 8 procent. Het fonds handhaaft de prognose van een beleggingsrendement van ruim 10 procent. Een verbetering van de verwachting wordt overwogen.

Meer over