Uitzetting overlevenden begonnen

De groep vreemdelingen met wie 'iets medisch aan de hand' was en die daarom wat langer werd opgevangen in het 'rustige' asielzoekerscentrum Ulrum, is nu toch echt aan de beurt....

Kort nadat een cameraploeg het asielzoekerscentrum Ulrum afgelopenvrijdag had verlaten, viel Babucar Cheraak flauw. Het interview over deSchipholbrand, die de Algerijn eind oktober vorig jaar ternauwernoodoverleefde, werd hem teveel. Daarnaast kreeg hij ook het bericht dat hijNederland binnen 28 dagen moet verlaten.

Cheraak werd per ambulance naar een ziekenhuis in Groningen vervoerd.Daar lag hij even aan het infuus, zegt hij. Wat hem precies mankeerde? 'Ikweet het niet', roept hij verward door de telefoon. 'Ik moet constantzweten en ik ben benauwd. Soms val ik helemaal weg.'

De illegale Algerijn, die twaalf jaar in Nederland woont, heeftnachtmerries na de brand waarbij elf mensen om het leven kwamen. Hij werdals laatste uit de cel bevrijd. 'Ik zag de meisjes in cel 14, ze gildenen sprongen als katten in het nauw. Ze stonden niet in brand, als de deurwas geopend, hadden ze het overleefd. Maar de bewaarster duwde me van deafdeling af.'

De Oekraïense vrouw Nynych (29) en Maribel Martinez Rodriquez (30) uitde Dominicaanse Republiek kwamen om het leven.

En dat kan Cheraak niet uit zijn hoofd zetten. 'Ik kon niets doen.Toch?' Vlak na de brand werd hij overgeplaatst naar een Rotterdamsedetentieboot. Begin december werd hij overgeplaatst naar hetasielzoekerscentrum in het Groningse Ulrum, samen met een kleine twintigandere overlevenden.

Deze slachtoffers, die na de brand ruim een maand in detentie zaten,mochten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) toch naar eenrustige omgeving. Er was 'iets medisch aan de hand' met deze vreemdelingenna de brand, en in een asielzoekerscentrum konden ze beter wordenbehandeld, aldus het ministerie van Justitie.

Cheraak kreeg vooral valium en andere kalmeringsmiddelen. Net als deanderen. Psycholoog Maurits Vester, die de overlevenden van de brandbijstaat, uitte onlangs nog forse kritiek op de wijze waarop zij werdenopgevangen. Tot december zouden de overlevenden volgens hem geen juistepsychologische bijstand hebben gekregen.

De onzekere situatie waarin zij verkeren, maakt het behandelen vanposttraumatische stress moeilijk, zei de psycholoog. En nu wordt alles nogonzekerder. In Ulrum is onrust ontstaan sinds de overlevenden één vooréén te horen krijgen dat ze het land moeten verlaten. Zeker acht moetensnel terug.

Anderen hebben nog niets gehoord of mogen nog vier maanden blijven. 'Daar begrijp ik niets van.' zegt Cheraak. Hij wil een bezwaarschriftindienen, maar krijgt zijn advocaat niet te pakken.

Ook de Algerijnse Djamel Chelaoui moet binnen een maand weg zijn. Hijzat, net als Cheraak, vast op de afdeling K waar de brand ontstond.Chelaoui slikt rustgevende medicijnen en antidepressiva, staat in debeschikking die hij van de IND kreeg. Verder staat vermeld dat hij niet bijde medische dienst van de IND op het spreekuur hoeft om zijn toestand vastte stellen.

Hij kan terug, stelt de dienst vast op basis van eerdere rapporten. 'Hijis erg gespannen', staat in het advies van de medische dienst. 'Maar menkan van een acute stress-stoornis op relatief korte termijn herstellen.'Chelaoui kan reizen en dus terug, aldus het advies. Al maakt de medischedienst wel een kanttekening: 'Elke stressfactor kan een verergering vanklachten opleveren.'

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wil niet reageren opindividuele gevallen. 'Maar bij iedereen wordt een zorgvuldige afweginggemaakt.'

Meer over