Uitslag referendum Bolivia steun in rug voor president

Het referendum zondag in Bolivia over wie zeggenschap moet krijgen over de gasvoorraad, is geëindigd in een overwinning voor president Carlos Mesa....

APAFP en NYT

Volgens president Mesa stelt de uitslag de oliemaatschappijen nog steeds in staat op grote schaal gas te winnen, maar geeft ze de regering het mandaat scherpe voorwaarden te stellen, zodat de Bolivianen er meer van profiteren.

Mesa was vice-president onder president Sánchez de Lozada, toen in oktober vorig jaar een volksopstand uitbrak tegen diens privatisering van de gaswinning en -export. Na de onlusten, waarbij 59 doden vielen, trad Sánchez de Lozada af ten gunste van Mesa, die een referendum beloofde. Die belofte is nu ingelost, maar dank zij de in veler ogen onduidelijke vraagstelling, kan de uitslag op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

De kortste vraag luidde: 'Bent u het ermee eens dat de Boliviaanse staat opnieuw eigenaar moet worden van het gewonnen gas?', waar 70 procent mee instemde. Volgens Mesa kan de staat door de uitslag weer beslissen aan wie het zijn gas verkoopt en voor hoeveel. Maar volgens Indianenleider en parlementariër Evo Morales verplicht de uitslag de regering ertoe de gaswinning te nationaliseren.

De vraag verwijst naar een omstreden wet die Sánchez de Lozada in 1997 invoerde, waarin hij het recht gas op te sporen en te winnen overdroeg aan het bedrijfsleven. De privatisering had effect: twintig buitenlandse oliemaatschappijen investeerden sindsdien 3,5 miljard dollar en vonden gasvoorraden ter waarde van ruim 70 miljoen dollar.

Mesa heeft de oliemaatschappijen gerustgesteld: hun concessies worden niet teruggedraaid. Wel zullen hun winsten dalen: de vraag of de heffingen moeten worden verhoogd van 18 naar 50 procent, beantwoordde 59 procent van de kiezers instemmend.

Hoewel de uitslag wordt gezien als steun aan president Mesa, kan hij niet op zijn lauweren rusten. De destijds als 'partijloze' intellectueel aangetreden Mesa heeft weinig steun in het Congres en in het leger. Veel zal dan ook afhangen van de precieze inhoud van de gaswetten die hij zal indienen.

Meer over