Uitlatingen Vrakking grieven advocaten

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten heeft ernstige bezwaren tegen de uitlatingen die de Amsterdamse hoofdofficier van justitie J. Vrakking vorige week heeft gedaan in een interview....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

In een brief aan minister Sorgdrager van Justitie vraagt de vereniging of zij erop wil toezien dat vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie zich onthouden van 'ongefundeerde beschuldigingen' aan het adres van strafrechtadvocaten.

Vrakking vreest dat er nog lang informatie van justitie naar buiten zal worden gebracht om de rechtsgang tegen criminele organisaties en personen te verstoren. De hoofdofficier wil dat de Nederlandse Orde van Advocaten gedragsregels opstelt die het advocaten verbiedt gebruik te maken van door diefstal verkregen materiaal.

Vrakking maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van de gebeurtenissen in het proces tegen de van drugshandel verdachte Charles Zwolsman. Diens raadsman P. Doedens maakte in zijn verdediging gebruik van documenten die bij justitie of politie zijn ontvreemd. Met behulp van dat materiaal wist Doedens te bereiken dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de opsporingsmethoden die de politie tegen Zwolsman heeft gebruikt.

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) vindt dat de advocaat met het gebruiken van gestolen documenten niet buiten zijn boekje is gegaan. 'Dat de verdediging hier deed wat eigenlijk de politie en justitie hadden moeten doen - de rechter inzicht verschaffen in de gebezigde opsporingsmethoden - is te betreuren, maar kan de verdediging natuurlijk niet worden verweten', aldus de NVSA.

De vereniging wijst er op dat het Openbaar Ministerie geen feiten of omstandigheden heeft aangevoerd die aanwijzingen opleveren voor een laakbaar optreden van de advocaat. 'De suggesties van onethisch gedrag zijn daarom verwerpelijk.'

Meer over