Uitlaters

Dat valt nog helemaal niet mee dus: je in de zomer in Nederland in de buitenruimte begeven. Zeker de helft van de bevolking blijkt op hetzelfde idee te zijn gekomen, waarbij ieder voor zich minimaal 1200 strekkende dan wel vierkante meter claimt voor zijn of haar specifieke outdoor-activiteiten....

door wim de jong

Eerste voorwaarde voor zulk privé-genot is dat de ander uit je buurt blijft, of ten minste verdraagzaam genoeg is om jouw bijzondere en zuurverdiende dagje-buiten niet met op- of aanmerkingen te verstieren.

In het moderne Nederlandse recreatielandschap komt dat er in de praktijk vaak op neer dat je 'je eigen stukje' bos, water of park tolerantsgewijs moet delen met voetballers, surfers, barbecuende allochtonen, groepen wit te trommelaars met rasta-haar, moun tainbikers, bewoners van kartonnen do zen, wandelaars, cruisende homo's en andere buitenseksers, waterscooteraars, vogelvrienden, ligfietsvrienden, pitbullvrienden en wat dies meer zij.

De overheid zegt dat dat hartstikke leuk is, zo allemaal gezellig bij elkaar (en als je dat niet vindt, kun je in sommige stadsparken tegenwoordigde 'rode kaart' krijgen wegens overtreding van de 'wellevendheid'), maar het particulier initiatief weet wel beter. Het wandelt, fietst, vaart of neukt nou eenmaal lekkerder in de openlucht als je daar een eigen plekje of parcours voor hebt, en het voelt meteen ook stukken veiliger. Na de homo's (officieuze gedoogstroken in of aan de rand van recreatiegebieden), de hetero-buitenseksers (dito parkeerplaatsen her en der in het land) en de waterscooteraars (buiten de boeien) hebben nu ook de hondenuitlaters hun eigen vorm van mantelzorg.

eDoGation & Sports, zoals het zichzelf noemt, in Brummen organiseert sinds enige tijd 'baas-hond-trektochten', waarbij het ongestoord uitlaten van de hond in de wilde natuur voorop staat.

Een georganiseerd individueel of groeps gewijs ommetje met je poedel of retriever beslaat vier dagen, met gemiddelde dagtrajecten van 20 kilometer. Er rijdt een wagentje van de organisatie mee om zowel hond (brokjes) als baas (boterhammen) tijdig te kunnen foerageren, en de baas-hond-tent van het ene naar het andere overnachtingskamp te verslepen en daar weer op te zetten. Nochtans wordt deelnemers aan de trek tochten geadviseerd tevoren wel 'aan looptraining' te doen.

En over lopen gesproken: een absolute eis is dat er geen loopse honden aan de expedities meedoen, teneinde moeilijk gedoe onder hondenvrienden te voorkomen.

Er zijn vijf verschillende trajecten en de kosten liggen per per soon op 400 tot 600 gulden. Voor dat geld vinden de hondenuitlaters zich met hond en al terug in hun eigen outdoor-biotoop in de Ach ter hoek, op de Veluwe, in Lim burg of in Luxem burg.

Meer over