Uitkeringsorgaan USZO krijgt nog respijt van Ritzen

Het contract met de uitkeringsorganisatie USZO wordt voorlopig niet opgezegd. Dat blijkt uit een brief van minister Ritzen van Onderwijs, die hij donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Ritzen blijft het USZO wel dreigen met opzegging. 'Mochten de resultaten van de prestaties van USZO niet binnen korte termijn verbeteren, dan zet ik de procedure rondom de beëindiging van het contract met USZO in gang', schrijft de minister.

Het USZO komt voort uit een samenvoeging van vier overheidsdiensten. De uitkeringsorganisatie, die geheel is verzelfstandigd, verzorgt de uitkeringen voor ontslagen onderwijspersoneel.

Op 17 december uitte Ritzen felle kritiek op het USZO vanwege beweerde wantoestanden bij de organisatie. Wachtgelders (ontslagen onderwijspersoneel) krijgen vaak te laat hun uitkering overgemaakt, de organisatie draait niet goed, en er leek weinig zicht op verbetering te zijn.

Ritzen geeft met zijn uitstel gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om niet te hard van stapel te lopen. De bewindsman kondigde twee weken geleden plotseling aan het contract met het USZO te zullen opzeggen wegens wanprestatie. Maar de Kamer maakte de minister ruim een week geleden in een debat kenbaar dat zijn aankondiging net iets te ver ging.

Ritzen had volgens de Kamer zelf ook een beetje schuld aan de wanordelijkheden bij het USZO. Hij veranderde de regels voor het wachtgeld zo vaak, dat het erg lastig was om de regeling in de praktijk uit te voeren.

Niettemin is ook de Kamer erg ontevreden over het USZO. Ritzen schreef op 14 mei weer een brief aan de Tweede Kamer waarin hij zijn bezorgdheid over het USZO uitsprak. Hij baseerde zich op een voor de organisatie zeer negatief rapport dat twee weken geleden verscheen.

De Tweede Kamer reageerde gisteren tevreden op de brief van Ritzen. Er was vooral instemming met het plan van de minister om te proberen aan de hand van een strak schema er samen met het USZO uit te komen.

Meer over